Er hebben zich tot op heden slechts een handjevol mensen aangemeld voor het buurtpreventieteam in de wijk Puitenkuil in Hoeven.

De Samenstichting Hoeven, die het initiatief in samenwerking met de gemeente Halderberge heeft genomen, hoopt op meer aanmeldingen zodat de buurtpreventie ook in deze wijk van start kan gaan.

In juni heeft de Samenstichting Hoeven onder de bewoners in wijk Puitenkuil, het gebied tussen de Julianastraat, Bovendonksestraat, Hertog Janlaan en Bovenstraat, de behoefte en bereidheid tot deelname gepolst voor buurtpreventie in deze wijk.

Volgens de stichting zijn de buurtpreventieteams in de Hoevense wijken Bovendonk, Hoeven centrum en Bovenhei/Brandestee zeker succes vol te noemen.

"In deze drie wijken zijn nu in totaal bijna tachtig mensen actief als buurtpreventiemedewerker. Onderzoeken tonen aan dat de leefbaarheid en veiligheid toeneemt in de wijken waar een buurtpreventieteam actief is", aldus de Samenstichting.

Najaar

Voor de wijk Puitenkuil zijn er echter nog geen voldoende aanmeldingen. "Op de huis aan huis brief zijn diverse positieve reacties binnen gekomen. Een aantal bewoners van de wijk Puitenkuil hebben zich aangemeld als buurtpreventiedeelnemer."

"Om een volwaardig buurtpreventieteam op de been te krijgen worden op dit moment contacten gelegd met diverse bewoners van deze wijk. Met 26 tot 30 deelnemers hebben we een volwaardig team", zegt de stichting die verwacht dat er in het najaar daadwerkelijk een buurtpreventieteam in de wijk zal rondlopen.