De PvdA Roosendaal maakt zich zorgen over de sluiting van zorg- en welzijnsloket HetPunt per 1 januari 2017. 

Fractieleider Michael Yap vraagt zich af hoe de dienstverlening die nu vanuit HetPunt aan de Laan van Brabant 50 wordt verzorgd in de toekomst in stand wordt gehouden. De gemeente Roosendaal stopt met het verstrekken van subsidie, waardoor er niets anders opziet dan de deuren van HetPunt dicht te doen.

In plaats daarvan komt er per 1 januari 2017 één centraal aanspreekpunt bij het Werkplein aan de Dunantstraat. De medewerkers die actief zijn op het gebied van jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verhuizen ook naar het Werkplein. Daarnaast gaan er vertegenwoordigers van WijZijn Roosendaal (maatschappelijk werk) en MEE West-Brabant (ondersteuning voor mensen met een beperking) mee over.

Organisaties

In HetPunt zijn in totaal 25 organisaties actief op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo werken onder meer woningcorporatie AlleeWonen, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen, GGD West-Brabant, Buurtbemiddeling Roosendaal en Juzt (Bureau Jeugdzorg) vanuit de locatie aan de Laan van Brabant. Deze organisaties vestigden zich in HetPunt, zodat cliënten voor verschillende vragen bij één loket terecht konden.

Michael Yap wil van wethouder Hugo Polderman van Zorg en Welzijn weten wat de reden is dat de subsidie aan HetPunt wordt stopgezet. Hij vraagt de wethouder of HetPunt niet naar behoren functioneert. Verder is hij benieuwd of er met de samenwerkende organisaties gesproken is over de sluiting van HetPunt. 

Ook wil hij weten hoe Polderman ervoor gaat zorgen dat de gebundelde krachten van de samenwerkende organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg behouden blijven en of zij wellicht mee verhuizen naar het Werkplein.

Tenslotte informeert Yap of er gecommuniceerd is richting de bewoners van de gemeente dat zij straks naar een nieuw loket dienen te gaan. De vragen van de PvdA zijn nog in behandeling.

Oprichting

Zorg- en welzijnsloket HetPunt werd in 2004 opgericht. Zij namen toen hun intrek in het oude belastingkantoor aan het Jan van Eijckplein. In 2007 verhuisde HetPunt naar het nieuwe kantoor aan de Laan van Brabant.

De oprichters beoogden één loket te bieden waar Roosendalers antwoord wordt gegeven en oplossingen worden aangereikt op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zonder dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. HetPunt had niet alleen loketfunctie. Klanten werden ook thuis bezocht door medewerkers van verschillende organisaties.

Het bestuur van HetPunt betreurt dat er nu een situatie ontstaat waarbij inwoners van de gemeente zelf hun weg moeten vinden via aparte toegangen van wonen, zorg en welzijn. Wel kondigt het bestuur aan de burgers zo goed mogelijk te informeren over waar zij per 1 januari 2017 terecht kunnen.