Stichting Openbaar Onderwijs Basisonderwijs West-Brabant (OBO) neemt de peutergroepen van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) toch niet over.

In plaats daarvan gaat de SPR op zoek naar een andere partij die de crèches op de openbare basisscholen voor OBO in de gemeente Roosendaal wil exploiteren. "Ouders hoeven niet ongerust te zijn. De peutergroepen op onze acht scholen in Roosendaal blijven open", benadrukt directeur Ad Goossens van OBO.

In tegenstelling tot OBO nemen Stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) Roosendaal en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) de peutergroepen op hun scholen over. De crèches op die onderwijsinstellingen vallen dan rechtstreeks onder de vlag van KPO en PCO.

Die overname gaat per 1 januari 2017 in. OBO heeft bij SPR aangegeven een kandidaat te zoeken die de peuterspeelzalen op de openbare scholen kan exploiteren.

Geen ontslagen

Directeur Ko van Aalst van SPR laat OBO weten zelf een overnamekandidaat te gaan zoeken. "De peutergroepen vallen nog steeds onder de vlag van SPR. Wij vinden het belangrijk dat ons personeel wordt overgenomen en dat er geen ontslagen vallen."

Volgens Goossens van OBO is het te duur om voor acht peutergroepen bij OBO een eigen bedrijfsvoering op te tuigen. "Dan dreigen er voor ons financiële problemen." 

Hij geeft aan dat het openbaar onderwijs geheel wordt gefinancierd met publieke middelen en dat het lastig is om dat geld voor andere taken in te zetten. "Daarmee mogen we in principe alleen onderwijs verzorgen."

Teleurstelling

Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal kondigt aan alle activiteiten gewoon voort te zetten. Wel is Van Aalst teleurgesteld dat OBO van rechtstreekse overname afziet. 

"We zijn zeer teleurgesteld, omdat er al een intentieovereenkomst was getekend. Het past ook in het beleid van de gemeente om de peutergroepen als voorscholen bij het basisonderwijs onder te brengen."

Zelfstandig

Hij meldt dat er voor ouders en kinderen op de peuterspeelzalen bij de scholen van OBO voorlopig niets verandert. SPR gaat zelfstandig verder.

"We zijn een financieel gezonde organisatie en gaan nu op zoek naar een partner die het beste bij SPR past, een organisatie die ook het huidige personeel het best past, zonder verlies van banen en de toezegging er samen met elkaar en het onderwijs het beste van te willen maken."

Van Aalst kondigt aan de benodigde tijd te nemen om een overnamekandidaat te zoeken. "We zitten niet op de schopstoel. Het heft blijft in handen van de stichting en we gaan dit zelf regelen."