Bestuursleden Henk van Loon en Mart Matthijssen van de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal laten bewust hun woede niet toe als ze vertellen over de diefstal van een tweetal engeltjes op kindergraven die in 2013 waren hersteld. 

Maar inwendig vechten de woorden triest, respectloos en onbeschoftheid om voorrang. De twee beeldjes verdwenen van de begraafplaats aan de Bredaseweg.

Naar aanleiding van de betrokkenheid van buurtbewoner Sjef van Dorst bij de begraafplaats, maar ook vanwege zijn lidmaatschap van het Bewonersplatform Kalsdonk, werd in 2006 de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal opgericht.

Belangrijkste doel was de begraafplaats aan de Bredaseweg in ere te herstellen en zoveel mogelijk nabestaanden bij het behoud van de begraafplaats te betrekken.

Doelstelling

"Doordat we in 2007 met Allerzielen een stand hadden ingericht bij de ingang van de begraafplaats, konden we veel namen en adressen van nabestaanden achterhalen. Op die manier waren we in de gelegenheid om contact te zoeken wanneer graven waren beschadigd door verval of vernieling", verwoordt Matthijssen de startsituatie van de stichting.

Van Loon vult hem daarbij aan: "Een begraafplaats die geen echte functie meer heeft, dus nauwelijks nog wordt bezocht, wordt in feite een dodenakker. Er wordt niemand meer begraven, dus zou dat uiteindelijk leiden tot algeheel verval."

Vergoeding

Daar speelt de Stichting nadrukkelijk op in. "Tegen een vergoeding van zo’n veertig euro wordt het betreffende graf twee keer per jaar schoongemaakt. Daarnaast plegen we ook reparaties en knappen vervallen graven op, waarbij in feite alleen de materiaalkosten door de nabestaanden worden betaald." 

"De 14 vrijwilligers, doen dit werk vanuit een bepaald idealisme, waarbij het herstel en behoud van de begraafplaats aan de Bredaseweg centraal staat", melden beide heren.

Afronding

In november 2013 heeft de groep van vrijwilligers twee kindergraven opgeknapt en in ere hersteld. Omdat de Stichting indertijd zelf wat 'engeltjes' aan had kunnen schaffen, werden die op beide grafmonumentjes geplaatst. Matthijssen daarover:

"Als je over de Griendweg fietst zie je die twee graven heel goed liggen. Ze laten bij wijze van spreken zien hoe wij ons werken en wat het uiteindelijke resultaat is. De twee ‘engeltjes’ waren een waardige afronding van ons werk. Een engel symboliseert tenslotte ook de onschuld van de kinderen en de band tussen het aardse leven en het hiernamaals."

Diefstal

Tijdens een rondleiding met Lionsclub Donkenhof, merkte Matthijssen dat de ‘engelenbeeldjes’ waren verdwenen. "Ik kon nauwelijks een vloek onderdrukken, maar merkte onmiddellijk dat er niets beschadigd en dat er ook geen scherven rond de graven lagen. De engeltjes waren er gewoon afgeschroefd."

Er was maar één conclusie te trekken: diefstal. En Van Loon vat het gevoel bij de Stichting en haar vrijwilligers kort en bondig samen: "Er heerst bij ons nu een gevoel van geselecteerde verontwaardiging."