De komende maanden wordt er binnen het gemeentehuis in Oudenbosch flink verbouwd. Er worden meer flexplekken gerealiseerd. 

Ook worden er meer ruimtes aangepast en (een deel van) het meubilair wordt vervangen omdat de huidige werkplekken niet allemaal meer aan de nieuwe arbo-eisen te voldoen. Bij de verbouwing wordt meteen rekening gehouden met de realisatie van een politiebalie in de hal van het gemeentehuis.

De gemeente Halderberge heeft in het huisvestingsplan opgenomen dat zoveel mogelijk overbodige panden in de verkoop gaan, dat van de overgebleven panden efficiënt gebruik moet worden gemaakt en dat flexplekken daarin een belangrijke rol spelen.

Dat geldt ook voor het gebruik van het gemeentehuis en om die reden wordt er binnen het gemeentehuis de komende tijd aanzienlijk verbouwd.

Voor de verbouwing en de aanschaf van het meubilair heeft de gemeente Halderberge in totaal 145.000 euro beschikbaar. Daarvan is 55.000 euro bestemd voor de verbouwing zelf en 90.000 voor het vervangen van de kantoormeubels.

Externe partijen

De flexplekken zijn niet alleen bestemd voor medewerkers van het gemeentehuis, want volgens Mollen komen er ook een flink aantal flexplekken voor externe partijen. "Dat komt de samenwerking ten goede",aldus Mollen. Een van de taakstellingen is het realiseren van een politiebalie in de hal van het gemeentehuis. Het gaat dan om twee baliemedewerkers en twee tot vijf extra plekken elders in het gebouw.

Het politiebureau in Oudenbosch was namelijk een van de 233 locaties die de deuren moesten sluiten vanwege de door minister Ivo Opstelten geplande herinrichting. De insteek hiervan is dat agenten meer vanaf de straat gaan werken en eventuele aangiften bij mensen thuis gaan doen.

Wel komen er dus een aantal werkplekken op een steunpunt in het gemeentehuis van Oudenbosch. Volgens de politie is dat de beste locatie, omdat de politie dan veel intensiever gebruik kan maken van het gemeentelijk netwerk bij het signaleren en aanpakken van problemen.

Invulling

"Op het steunpunt maken agenten hun schriftelijk werk en ontvangen zij op afspraak publiek", aldus de politie die aangeeft dat het steunpunt ook in de avonduren en in het weekend voor de politie toegankelijk zal zijn. De gemeenteraad besluit in september over zaken als de precieze invulling en de huurprijs die de nationale politie zal gaan betalen voor gebruik van de ruimte.