De provincie Noord-Brabant stelt één miljoen euro beschikbaar voor herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen in West-Brabant. 

Zo wil de provincie industriegebieden een impuls geven. Voor de regio West-Brabant is een plan van aanpak opgesteld waarbij een toekomstgerichte en concurrerende industriële economie centraal staat. Die moet de basis geven voor het behoud en de groei van werkgelegenheid.

Modernisering

Hierbij wordt ingezet op modernisering van een klein deel van een bedrijventerrein. Voorwaarde voor subsidie is dat het nodige voorwerk al is gebeurd. Aanvragen kunnen van 1 september tot 1 oktober worden ingediend.