Woon- en zorgloket HetPunt aan de Laan van Brabant 50 in Roosendaal sluit per 1 januari 2017 de deuren. 

Reden is dat de gemeente Roosendaal de toegang tot de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) anders gaat organiseren. Dat houdt onder meer in dat er geen subsidie meer is voor HetPunt. Bij het loket werkten 25 organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn samen.

Daardoor konden mensen voor een vraag bij één centraal punt terecht. Het bestuur van HetPunt kondigt aan de burgers samen met de gemeente te blijven informeren over waar mensen vanaf 1 januari 2017 terecht kunnen.