Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast

De gemeente Rucphen past mogelijk de werkwijze aan voor het verstrekken van huishoudelijke hulp. Aanleiding daarvoor zijn de uitspraken die zijn gedaan door de Centrale Raad van Beroep over de ondersteuning van mensen bij het huishouden. 

Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat voor 'resultaatgericht werken' een duidelijke maatstaf vereist is. In de gemeente Rucphen wordt sinds 2016 gewerkt volgens een nieuwe werkwijze.

Cliënten die huishoudelijke hulp nodig hebben krijgen geen ondersteuning meer via het ‘uurtje-factuurtje’. In plaats daarvan krijgen aanbieders van deze voorziening een vast bedrag per vier weken voor een vooraf bepaald resultaat.

Beschikking

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijft ‘resultaatgericht werken’ ook mogelijk met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Wel dienen gemeenten in beleidsregels en in de beschikking op te nemen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het bereik van een schoon en leefbaar huis.

Het college van burgemeester en wethouders kondigt in een brief aan de gemeenteraad aan dat gewerkt gaat worden aan het opstellen van beleidsregels voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Ook volgt overleg met de thuiszorgaanbieders over eventuele aanpassingen in de werkwijze.

Herkeuring

In de gemeente Rucphen krijgen meer dan 700 cliënten huishoudelijke ondersteuning. Dit jaar krijgen zij allemaal een herkeuring in de overgang naar het ‘resultaatgericht werken’. Naar verwachting is dit traject in het najaar afgerond. Negentig procent van de klanten krijgt hulp via TWB, Thuiszorg met Aandacht.

Andere spelers op de markt zijn Matilda, DAT, Tzorg, Actief Zorg en Vitaal Thuiszorg. De gemeente Rucphen koos ervoor om cliënten niet langer een urenindicatie te geven, omdat meer wordt ingezet op de zelfredzaamheid van burgers.

Professional

Wie een beroep doet op de Wmo voor huishoudelijke ondersteuning krijgt eerst een keukentafelgesprek met een regieassistent. Die onderzoekt samen met de cliënt of familieleden en vrienden bij kunnen springen in het huishouden of dat een beroep nodig is op de inzet van een professional.

Daarnaast krijgt de gemeente minder geld van het Rijk op het budget voor huishoudelijke hulp. In twee jaar tijd werd er een miljoen euro minder beschikbaar gesteld.

Tip de redactie