Buurthuis de Geerhoek in Wouw krijgt 'Boekspot'

Het bibliotheekservicepunt van Bibliotheek VANnU aan de Omgang 27 in Wouw sluit per 1 oktober de deuren. In plaats daarvan komt in buurthuis de Geerhoek een ‘Boekspot’ waarbij iedereen boeken kan lenen en lezen zonder abonnement. 

Basisscholen De Stappen en de Baayaert krijgen een jeugdbibliotheek waar kinderen van vier tot twaalf jaar oud terecht kunnen.

VANnU werkt aan het sluiten van de servicepunten in de gemeente Roosendaal. Reden daarvoor is de afnemende groep betalende leden, de vermindering van de gemeentelijke subsidie en de opkomst van digitaal lezen. Momenteel zijn er ook nog bibliotheekvestingen in Kortendijk en Tolberg, maar ook daarvoor wordt naar alternatieven gezocht. In Kalsdonk ging eerder al een servicepunt dicht.

Alternatief

In Wouw is de afgelopen maanden overleg gevoerd over een alternatief voor het servicepunt aan de Omgang 27. Betrokken bewoners keken samen met vertegenwoordigers van de bieb wat haalbaar was. Het concept ‘Boekspot’ bleek goed te vallen. Daarbij wordt een ruilbibliotheek ingericht.

In de foyer van de Geerhoek komen verschillende kasten te staan die worden gevuld met boeken. Particulieren stellen hiervoor boeken ter beschikking. De openingstijden van het 'Boekspot' worden gelijk aan die van de Geerhoek.

VANnU blijft ook actief in het buurthuis met boeken voor kinderen van nul tot vier jaar en met boeken en tijdschriften voor volwassenen. Dat is wel in veel kleinere vorm dan momenteel in het servicepunt aan de Omgang 27 het geval is. Ook blijft het mogelijk om boeken te reserveren en die op te halen in Wouw.

Veranderingen

Bibliotheek VANnU werkt al langer aan het veranderen van de organisatie. De belangrijkste taak van de bieb is niet langer het uitlenen van boeken en andere materialen, maar het verstrekken van informatie en het creëren van een ontmoetingspunt.

"Plezier in lezen en leesbevordering heeft de hoogste prioriteit. Dit komt tot uiting in verschillende activiteiten. Samenwerking met andere partijen en inzet vanuit het dorp zelf zijn hierbij noodzakelijk", geeft VANnU aan in een persverklaring. Vrijwilligers krijgen daarbij een steeds belangrijkere rol.

Tip de redactie