In de gemeente Roosendaal bestaan zorgen over de komst van recreatiewoningen, chalets en kampeervoorzieningen op het nieuwe recreatiepark Buitenplaats Bergen op Zoom. 

Op deze plek zat eerst camping Heidepol. Raadsleden Cees Janssen en Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst vragen zich af of omwonenden uit Heerle en Wouwse Plantage die vlakbij de Buitenplaats wonen wel correct zijn geïnformeerd over de plannen voor een recreatiepark.

Onlangs was er in Bergen op Zoom al de nodige commotie over de uitbreidingsplannen van de camping. De communicatie richting omwonenden zou gebrekkig zijn geweest. De lokale partij BSD pleitte in de gemeenteraad zelfs voor een motie om te kijken wat er allemaal was misgegaan, maar daarin kreeg BSD geen bijval.

Dertig omwonenden lieten eerder weten bang te zijn dat er migranten in de recreatiewoningen komen wonen. De Bergse gemeenteraad heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan de plannen voor de Buitenplaats.

Plannen

Op de camping komt ruimte voor 105 recreatiewoningen, 95 chalets en veertig overige gebouwen in de vorm van trekkershutten, boomhutten en caravans.

Wel bepaalde de raad dat het hoofdgebouw maximaal tweeduizend vierkante meter groot mag zijn. In die ruimte is plaats voor een voorzieningen als een receptie, horeca en speelvoorzieningen.

Informatie

De Roosendaalse Lijst wil van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal weten of de gemeente Bergen op Zoom in de vergunningsprocedure contact heeft gezocht met Roosendaal om die bij te praten over de plannen.

"Uiteraard zijn wij blij met de extra recreatiemogelijkheden in onze regio, maar de belangen van onze inwoners mogen hierbij zeker niet vergeten en geschaad worden." 

Ook vragen Janssen en De Regt zich af of omwonenden die in de gemeente Roosendaal wonen dezelfde informatie hebben gekregen als hun Bergse buren. Tot slot wil de partij weten hoe het college in zijn algemeenheid omgaat met zaken die grensgemeenten aangaan.

Grenszaken

Hierbij wordt het voorbeeld aangehaald van de uitbreiding van biovergistingsinstallatie BioMoer in Moerstraten. De gemeente Roosendaal was voorstander van dit initiatief en gaf een 'verklaring van geen bezwaar' af, zodat de provincie Noord-Brabant de vergroting van de centrale mogelijk maakte. Buurgemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurorganisaties vochten de vergunning met succes aan.

Omdat de uitbreiding op Bergs grondgebied zou worden gerealiseerd, was de Bergse gemeenteraad aan zet geweest. De rechtbank in Oost-Brabant vernietigde de vergunning. Volgens de Roosendaalse Lijst is de 'Buitenplaats Bergen op Zoom' een soortgelijke 'grenszaak'. Het college van burgemeester en wethouders moet nog reageren.

Ondernemer John van Engelen wil Heidepol omvormen tot een groot recreatiepark. De voormalige camping werd in 2008 volledig ontruimd. In 2014 maakte Van Engelen zijn plannen bekend voor de Buitenplaats Bergen op Zoom.