Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen omarmt een fusie tussen de Maria Gorettischool en de Willibrordusschool in Sint Willebrord. 

Burgemeester Van der Meer Mohr geeft aan bereid te zijn om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijk schoolgebouw als de scholen daadwerkelijk met elkaar samengaan. In april heeft de gemeente hierover een gesprek gevoerd met de Borgesiusstichting.

Het college heeft in antwoord op raadsvragen van RVP-er Ad van Loon laten weten nog geen tijdspad voor een nieuw schoolgebouw uit te stippelen. Daarvoor dienen de plannen concreter te zijn.