De gemeente Halderberge heeft in de eerste helft van dit jaar veertig procent van de verplichte 75 statushouders ondergebracht. 

De andere 45 mensen moeten dit jaar nog een woning toegewezen krijgen binnen de gemeentegrenzen die de gemeente Halderberge dit jaar moet huisvesten.

Voor de tachtig tot honderd extra statushouders die Halderberge op wilde vangen, wordt nu een plan van aanpak opgesteld. De kans is echter aanwezig dat dat aantal naar beneden wordt bijgesteld, omdat het aantal vluchtelingen volgens het COA daalt.

De gemeente Halderberge heeft van de provincie de opdracht gekregen dit jaar 75 statushouders te huisvesten. De eerste helft van het jaar ging het om 35 mensen, de tweede helft moeten er veertig ondergebracht worden. In totaal zit de gemeente nu op veertig procent.

Omwonenden

De statushouders, vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden ondergebracht in huurwoningen van Woonkwartier. Een fusiecorporatie met daarin onder andere Bernardus Wonen.

De woningcorporatie is naar eigen zeggen bezig met een inventarisatie en plan van aanpak. Er worden verschillende vormen van huisvesting onderzocht en men hoopt daar op korte termijn meer duidelijkheid over te hebben.

Woonkwartier benadrukt dat er extra aandacht is voor begeleiding en integratie van statushouders. Ook de woonomgeving voor alle omwonenden wordt meegenomen in het besluit.

Bijeenkomst

Op 15 september is er een bijeenkomst waar maatschappelijke instellingen hun visie kunnen geven. In oktober hopen Woonkwartier en de gemeente een concreet plan te hebben. De raad neemt hierover in november een besluit.

De afgelopen jaren heeft de gemeente een stuk minder statushouders gehuisvest, respectievelijk 52 in 2015, twintig in 2014 en negentien in 2013. De gemeenteraad heeft los van dit aantal besloten om aan de hand van de eerdere enquete geen vluchtelingen, maar 80 tot 100 extra statushouders binnen de gemeentegrenzen te huisvesten.

Het gaat dan om eenmalige extra opvang bovenop het aantal mensen dat Halderberge wettelijk verplicht is onder te brengen.

Daling

Het is echter nog niet zeker of dat aantal mensen ook daadwerkelijk in Halderberge komt wonen. Uit een brief aan de Halderbergse gemeenteraad blijkt namelijk dat het aantal vluchtelingen daalt, waardoor de Brabantse gemeenten volgens het COA wellicht een bijgestelde opdracht krijgen.

Daarover volgt voor 1 september meer duidelijkheid.