Stichting Kinderopvang Mariadonk (SKM) zit met de handen in het haar. Volgend schooljaar dienen zij in de loop van het jaar het lokaal waar ze nu gehuisvest zijn te verlaten. 

Zij kunnen nog korte tijd van de ruimte gebruik maken, maar daarna is het onduidelijk waar SKM heen moet. SKM is ontstaan uit een ouderinitiatief. In 2012 begon de organisatie met het aanbieden van de tussenschoolse opvang op basisschool Mariadonk.

Vanaf mei 2015 sprongen zij in het gat dat achterbleef toen Kober kinderopvang stopte met de buitenschoolse opvang. In augustus 2015 kreeg de organisatie een nummer van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), waarna er ook een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal bijkwamen.

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 06.30 tot 19.00 uur. "Wij kenmerken ons doordat we flexibele opvang aanbieden. Dat is kleinschalig en ouders kunnen bijvoorbeeld ook schuiven met dagdelen", geeft pedagogisch medewerkster Annemieke Bosters aan. SKM kampt niet alleen met een ruimteprobleem.

Subsidie

De opvang biedt ook peuterspeelzaalwerk aan. De gemeente Rucphen heeft er echter voor gekozen om per kern aan maximaal één aanbieder van de peuterspeelzaal subsidie te verstrekken. 

In Zegge is dit geld beschikbaar voor de peutergroep Zeggetuin van de  Kobergroep die ook is gevestigd in een lokaal van basisschool Mariadonk. Zij zitten in een ruimte die ook geschikt is voor een kinderdagverblijf.

Het SKM zou graag aanspraak maken op het lokaal van de Zeggetuin, maar deze ruimte wordt gehuurd door de Kobergroep.

Te klein

Volgens voorzitter Kim van Greevenbroek van SKM is Zegge niet te klein voor een kinderdagverblijf: "We zien juist dat er ook ouders van buiten Zegge speciaal naar Mariadonk komen, omdat ze hier ook terecht kunnen voor kinderopvang. Zelf woon ik in Roosendaal en breng ik mijn kinderen daarom ook naar Zegge." 

Op dit moment maken vijftien jongens en meisjes in de leeftijd van nul tot vier jaar gebruik van het kinderdagverblijf. "Momenteel zijn er weer vijf nieuwe kinderen aangemeld. We zijn groeiende", geeft Annemiek Bosters aan. Daarnaast gaan nog eens 29 leerlingen van Mariadonk naar de buitenschoolse opvang.

Geen optie

Het is voor SKM geen optie om alleen door te gaan met het aanbieden van de tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Als dat het geval is, wordt de stekker uit alle diensten van SKM getrokken. Directeur Ad Elsten van basisschool Mariadonk betreurt de situatie waarin Stichting Kinderopvang Mariadonk (SKM) verkeert.

Hij laat weten dat de onderwijsinstelling door groei het lokaal van SKM nodig heeft voor de kleuters. Hij meldt dat de Borgesiusstichting en de school meezoeken naar een structurele oplossing. In het begin van het nieuwe schooljaar kan SKM in ieder geval nog terecht in het lokaal dat nu nog in gebruik is.

Delen

Regiomanager Jacqueline van Dongen van Kober laat weten dat het geen optie is om het lokaal van Kober te delen met SKM. "Je kunt niet met twee organisaties tegelijkertijd van één ruimte gebruik maken. Kober en SKM hebben een verschillende LRKP-nummer (Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen), waardoor dat wettelijk niet mogelijk is."

Volgens haar zijn er te weinig kinderen tussen de nul en twee jaar oud in Zegge om een succesvol kinderdagverblijf op te zetten. Voor deze vorm van opvang zijn ook gastouders beschikbaar.

Wethouder Martien de Bruijn, verantwoordelijk voor Jeugdbeleid en Onderwijs geeft aan niets voor SKM te kunnen betekenen als het gaat om het aanbieden van ruimte. De overheid heeft geen taak in de kinderopvang.