Het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege hebben plannen om in het schooljaar 2017-2018 een gezamenlijke brugklas voor leerlingen met een gymnasium-, vwo- en havo-advies te starten. 

Deze nieuwe samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe start voor beide scholen. Het Gertrudiscollege gaat zich in de toekomst namelijk helemaal richten op mavo-leerlingen. De naam verandert in de 'Gertrudismavo'.

De school wordt gevestigd in de bestaande dependance van het Gertrudis aan de Vincentiusstraat. Dat betekent dat er een andere bestemming moet worden gevonden voor het hoofdgebouw van het Gertrudis aan de Bovendonk.

Het Norbertuscollege krijgt de naam 'Norbertuslyceum'. Deze school blijft gevestigd in het gebouw waar het Norbertus nog inzit. Dat is in het schoolpand aan de Lyceumlaan midden in de stad.

Samenwerking

De huidige onderwijsinstelling biedt momenteel ook alleen opleidingen aan op het niveau van havo en vwo. De nieuwe brugklassen vormen een begin van deze vergaande samenwerking.

Zowel het Gertrudiscollege als het Norbertuscollege maken onderdeel uit van scholengemeenschap Omo sg Tongerlo. Reden voor deze plannen is de krimp in leerlingenaantallen in de regio. Alle scholen hebben daarmee te maken.

"Om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven aanbieden is gekozen voor deze samenwerking. Na de start met de brugklas zal het initiatief vervolgens verder uitgroeien tot een volwaardig lyceum voor havo en vwo."

Omo sg Tongerlo

Inmiddels is het onderwijspersoneel van deze beslissing op de hoogte gesteld. De schoolleiding gaat nog in gesprek met de medezeggenschapsraad over de plannen. Na de zomer, naar verwachting eind september, is duidelijk of de samenvoeging definitief doorgang kan vinden.

Scholieren uit groep 8 kunnen zich vanaf begin 2017 aanmelden voor de nieuwe brugklas. Voor leerlingen die komend schooljaar instromen in een brugklas verandert er niets. Zij beginnen hun middelbare schooltijd gewoon op de school waarvoor zij zich hebben aangemeld.

Minder keuze

De plannen hebben wel tot gevolg dat er voor scholieren die in Roosendaal naar de middelbare school willen gaan minder te kiezen valt. Leerlingen die een havo- of vwo-advies hebben gekregen kunnen straks alleen uit het Norbertus of het Jan Tinbergen College kiezen.

Die laatste school valt niet onder OMO en biedt ook mavo aan.