Het water in de poelen, vijvers, beken en vennen in de gemeente Roosendaal is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek dat Roosendaalse scholieren in juni en juli hebben gedaan. 

Wethouder Saskia Schenk-Dekkers nam de onderzoeksresultaten donderdag in ontvangst bij het Landeweelpark in Wouw.

In totaal deden driehonderd kinderen mee aan het onderzoek. Het ging om leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht van de basisscholen de Rietgoor, de Zilverlinde, de Singel en de Gezellehoek uit Roosendaal, St. Theresia uit Moerstraten en De Stappen uit Wouw.

Zuurstofwaarden

De kinderen maten onder meer de pH- en de zuurstofwaarden van de wateren. Zij verrichten hun onderzoeken in het Kletterwater, de vijver van Park Vrouwenhof, de poelen langs de Rissebeek, de Molenbeek, het Landeweelven in Wouw en de poel in Moerstraten. De pH- en zuurstofwaarden waren in orde.

Ook bleek het water schoon en kunnen planten en dieren zich goed ontwikkelen in de Roosendaalse wateren. Het project werd gehouden om kinderen op jonge leeftijd waterbewust te maken.