De gemeente Halderberge steekt komend jaar ruim 20.000 euro in de samenwerking met de regio West Brabant West. 

Het is de bedoeling dat de jeugdhulp op een andere manier vorm wordt gegeven.

De zorg moet goedkoper. Dat lijkt haalbaar door middel van innovatie in zorgvormen. Daarvoor is een innovatiebudget noodzakelijk om de jeugdzorg daadwerkelijk te kunnen vernieuwen.

De regio stelt in totaal 340.000 euro beschikbaar. Daarvan is 21.899 euro afkomstig van de rekening van de gemeente Halderberge. De gemeente Roosendaal krijgt het mandaat voor de uitvoering van het hele plan.