Gemeente Roosendaal werkt aan verbeteren groen

Wethouder Saskia Schenk is oprecht blij als burgers zich melden met een gerede klacht over het groen.

Ze stelt dat de bewoners in feite de ogen en oren van de gemeente zijn en zo bijdragen aan een verbetering van het groenaanzicht van de stad. 

Doordat de gemeenteraad eenmalig een bedrag van 600.000 euro beschikbaar heeft gesteld kunnen nu ook de schades aan de verharding, veroorzaakt door met name boomwortels, worden hersteld en tegengegaan.

Door deze wortels terug te snoeien en het wegdek te herstellen ben je in feite bezig met het "plakken van pleisters". Het is een telkens terugkerend procedé en daar wil de wethouder voorgoed vanaf.

Omvorming van het groen

Op heel veel plaatsen in de gemeente is inmiddels oude beplanting verwijderd en zijn gazons ingezaaid. In de bermen van de invalswegen zijn bollen- en bloemenmengsels aangebracht. "Deze werkzaamheden zijn zo goed als afgerond", zegt wethouder Schenk. "Slechte groenvakken zijn opgeknapt en omgevormd tot een onderhoudsvriendelijke inrichting. Er zijn 100 bomen gerooid en daarvoor in de plaats zijn er 260 terug geplant."

Al deze activiteiten vragen om een opsomming: aanplant van bomen in de Westrand, nieuwe beplanting aan de Jagersberg, verandering van heester vak naar blokhaag in de D-Bergen, de groene rotonde in Wouw, nieuwe beukenhagen in de Thorbeckelaan en nieuwe beplanting bij de Jagersberg. Bij het laatste voorbeeld, is de invloed van de bewoners doorslaggevend geweest.

"De gemeente koos voor een gazon, maar de bewoners wilden graag beplanting. Weliswaar duurder, maar doordat de bewoners zelf het onderhoud ter hand nemen, is het toch praktisch uitvoerbaar gebleken."

Herstel schade

De schade aan trottoirs en fietspaden moet worden hersteld, maar in het verleden gebeurde dat incidenteel. De wortels van de boom werden aangepakt en de bestrating hersteld.

"Uiteindelijk plak je dan pleisters, terwijl je weet dat het over een aantal jaren terugkomt. Daarom is de aanpak ook structureel veranderd. Door nu bomen te vervangen door nieuwe soorten, die daar speciaal voor gekweekt worden, wordt de overlast aanzienlijk minder en daardoor neemt de veiligheid voor de bewoners vanzelfsprekend toe."

En als voorbeelden noemt de wethouder het fietspad aan de Galmeidijk en de Burgemeester Schneiderlaan. In Bovendonk wordt het fietspad richting de A58 verplaatst, zodat de bomen wat meer ruimte krijgen. Al deze werkzaamheden, zowel de voorbereiding als de uitvoering, starten nog dit jaar.

"Als vanzelfsprekend hebben we daarbij overleg met bewoners en de RoGeP (Roosendaals Gehandicapten Platform) gevoerd", voegt de wethouder nog toe.

Tip de redactie