Mogelijk minder statushouders naar gemeente Rucphen

Het aantal statushouders dat dit jaar wordt opgevangen door de gemeente Rucphen wordt mogelijk toch minder. Afgesproken was dat Rucphen extra vluchtelingen met een verblijfsvergunning zou overnemen van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. 

Die zouden in ruil daarvoor tijdelijke noodopvanglocaties realiseren voor asielzoekers die nog in procedure zitten.

De plannen voor de noodopvang van 832 vluchtelingen op twee plekken in Roosendaal en Bergen op Zoom zijn echter in de ijskast gezet. Reden daarvoor is de verminderde toestroom van asielzoekers. Daardoor staan verschillende noodopvanglocaties in Nederland leeg.

Volgens de coördinerend Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer is het daarom verstandig voorlopig geen bestuursakkoord te sluiten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat meldt hij in een brief die is gestuurd aan de gemeenteraden van Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Rucphen.

Beschikbaar

De gemeenten gaan wel verder met het beschikbaar stellen van extra woningen voor statushouders. Afgesproken was dat in totaal 558 mensen aan woonruimte zou worden geholpen.

Dit aantal komt bovenop de wettelijke taakstelling van de gemeenten om statushouders te huisvesten. Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen zouden zich op deze groep richten en Bergen op Zoom en Roosendaal op de noodopvang.

In totaal zou Rucphen 67 extra mensen huisvesten. Dit aantal komt bovenop de wettelijke taakstelling van zestig statushouders. In september komt duidelijkheid in hoeverre daar daadwerkelijk sprake van zal zijn.

Wettelijke verplichting

De opvang van statushouders is een wettelijke verplichting. Iedere gemeente krijgt elk jaar een taakstelling opgelegd waarin is vastgelegd hoeveel mensen aan een woning moeten worden geholpen. De gemeente Rucphen concentreert zich voorlopig op de wettelijke taakstelling.

"De plannen voor het huisvesten van meer statushouders staan voorlopig on-hold. In september wordt bekeken of het aantal van 67 extra mensen overeind staat of dat dit aantal wordt aangepast", geeft een gemeentewoordvoerder aan. Wel bekijken de gemeente Rucphen en woningcorporatie Thuisvester of er mogelijk panden zijn die kunnen worden omgevormd tot woonruimte.

Zo komen er extra woningen beschikbaar buiten de reguliere huizenvoorraad. Commissaris Wim van de Donk van de Provincie Noord-Brabant dringt er bij het COA op aan om snel met duidelijkheid te komen over de noodzaak en wenselijkheid van alle Brabantse gemeenten om hun plannen door te zetten.

In opdracht van de provincie kwamen alle gemeenten met een voorstel om huisvesting te realiseren voor vluchtelingen en statushouders.

Tip de redactie