Opknapbeurt nodig voor versleten Vijfsprong

Sportcentrum De Vijfsprong is dringend toe aan een grote onderhoudsbeurt. Daarom stelt het gemeentebestuur van de gemeente Rucphen de raad voor om met spoed 95.000 euro uit te trekken voor verschillende werkzaamheden. 

Daarbij gaat het onder meer om technische werkzaamheden. De afgelopen jaren is flink beknibbeld op het onderhoud van de Vijfsprong. De gemeenteraad bracht het budget in 2013 omlaag naar 56.000 euro. Volgens het college kon voor dit bedrag alleen het gebouw in stand worden gehouden.

Daarbij werd er van uitgegaan dat de Vijfsprong uit roulatie zou worden genomen. In 2015 is echter besloten om de Vijfsprong de komende jaren in stand te houden.

Technisch onderhoud

Het minimale onderhoudsbudget kwam niet ten goede aan zowel het gebouw als de technische installaties. Uit onderzoek blijkt dat deze systemen het einde van hun levensduur hebben bereikt. Daarom dient er dit jaar 59.000 euro te worden uitgetrokken voor technisch onderhoud.

Voor klussen in het gebouw is nog eens 31.000 euro nodig. Voor aanvullende wettelijke verplichtingen en storingen dient er 5.000 euro te worden uitgetrokken. Vorig jaar besloot de gemeenteraad om het buitenbad toch open te houden. Dit brengt ook kosten met zich mee voor de installatie en legionellakeuringen. Daarnaast moest een technisch mankement worden verholpen.

Elektrische installatie

De kosten voor het onderhoud van het gebouw bestaan uit maatregelen die ten goede komen aan veiligheid en hygiëne. Zo is een elektrische installatie al reeds opgeknapt en is er geschilderd. Andere werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd zijn het vervangen van een kozijn, het repareren van de verwarming van het binnenbad en het vervangen van regelinstallaties voor temperatuur en luchtbehandeling.

Het college wijst er op dat de Vijfsprong moet voldoen aan de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. "Niet voldoen kan leiden tot sluiting voor het bad. Veiligheid voor medewerkers en gebruikers is noodzakelijk om ongelukken en daaruit volgende aansprakelijkheid te voorkomen", benadrukt het college.

Mogelijk is in de toekomst nog een extra bedrag nodig van 30.000 euro voor onderhoud aan de vloer van de sporthal. In de gemeenteraad van woensdag 13 juli wordt gesproken over de werkzaamheden.

Tip de redactie