Mogelijk extra acties tegen extreme neerslag

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen gaan onderzoeken of het mogelijk is extra maatregelen te nemen om overlast door extreme neerslagsituaties te voorkomen en te beperken. 

Voor het regionale watersysteem zijn in de Verordening Water Noord-Brabant normen voor wateroverlast vastgelegd. Hoewel het watersysteem in Brabant vrijwel overal aan deze normen voldoet, kan extreme neerslag plaatselijk van tijd tot tijd toch tot wateroverlast leiden.

Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. Het KNMI verwacht dat extreme neerslagsituaties in de toekomst vaker zullen voorkomen.

"We erkennen de aard en de urgentie van de wateroverlastproblemen in de afgelopen jaren. Lokale stortbuien hebben aanzienlijke schade veroorzaakt. Daarom onderzoeken we nu samen met de waterschappen wat we extra kunnen doen om overlast door extreme neerslag te beperken. Hierbij betrekken we de ervaringen met de wateroverlast in de afgelopen jaren. Bovendien gaan we samen met de waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties in gesprek over mogelijke maatregelen", vertelt gedeputeerde Johan van den Hout van Natuur, Water en Milieu.

Overleg

Niet alleen het landelijk gebied, maar ook steden en dorpen hebben recentelijk te kampen gehad met ernstige wateroverlast. In het kader van de klimaataanpak zijn de provincie en de waterschappen hierover in overleg met de gemeenten.

Tip de redactie