Plannen voor noodopvang vluchtelingen gaan niet door

De plannen voor het realiseren van twee noodopvanglocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal voor 832 asielzoekers gaan niet door.

Het was de bedoeling dat er in de twee steden tijdelijke opvang kwam, maar daar zien de gemeenten vanaf. De oorzaak is de dalende instroom van vluchtelingen, waardoor diverse noodopvanglocaties leeg blijven staan.

De burgemeesters van de regio Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Steenbergen (samen in de subregio Brabantse Wal) vinden het gezien de laatste ontwikkelingen verstandig om de besluitvorming over de verwezenlijking van de noodopvang uit te stellen.

"Dit betekent concreet dat de colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal, totdat er duidelijkheid is, geen bestuursakkoorden sluiten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor wat het betreft het bieden van noodopvang", meldt burgemeester Jacques Niederer in een brief aan de betrokken gemeenteraden.

Huisvesting

Wel gaan de gemeenten verder met het beschikbaar stellen van woningen voor statushouders. Dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het gaat hierbij om huisvesting voor 558 statushouders.

Dit aantal komt bovenop de wettelijke taakstelling van de gemeenten om statushouders aan woonruimte te helpen. Afgesproken was dat de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Rucphen extra mensen op zouden nemen en dat Roosendaal en Bergen op Zoom zich zouden concentreren op de realisatie van noodopvang.

Taakstelling

Burgemeester Niederer meldt dat wel wordt vastgehouden aan de taakstelling voor 558 statushouders. Als deze taakstelling is geactualiseerd, wordt dat aantal mogelijk naar beneden bijgesteld. Het eerdere verdeelmodel van vluchtelingen en statushouders over de vijf gemeenten wordt binnenkort opnieuw tegen het licht gehouden.

"Mogelijke voorstellen die leiden tot aanpassingen hiervan willen wij doen binnen het verband van de subregio Brabantse Wal vanuit solidariteit, evenredigheid en samenwerking. Uiteraard houden wij daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke consensus die op lokaal niveau is ontstaan", benadrukt Niederer.

Tip de redactie