Uiteindelijk is de kogel door de kerk. De Theresiabasischool in Moerstraten gaat op vrijdag 22 juli dicht. Dan hebben de kinderen hun laatste dag er op deze school 'opzitten.'

Ze kijken terug op een leuke schooltijd op de Theresiaschool. De sluiting is een weloverwogen beslissing waarbij alle partijen betrokken zijn geweest. In gesprek met ouders en bewoners van het dorp is de sfeer en stemming eensluidend.

Het dorp Moerstraten blijft bestaan en de gemeenschap gaat er de schouders onder zetten om de leefbaarheid in het dorp te behouden. En natuurlijk zit er een 'wat jammer' randje rond de sluiting, maar men gaat zeker niet bij de pakken neerzitten.

Gevoel

Ad Bartels, Arno Loos en Miranda Dellevoet, verwoorden eensgezind hoe zij de sluiting van de school ervaren: "Natuurlijk is het jammer dat zo’n school dicht gaat, maar als je er realistisch naar kijkt is het de enige juiste uitkomst."

Miranda, met dochter Eline in groep 5 en vrijwilligster bij het kindervakantiewerk, voegt daar wel aan toe dat het ook past in het denkpatroon van een aantal ouders: "Als jouw kind de enige leerling in groep 1 van een 1 t/m 4-combinatie is, dan heb je allang nagedacht over de stappen die je als ouder gaat of wilt nemen. Tenslotte gaat het om de toekomst van je kind, en je wilt wel dat ze voorbereid zijn op een scholengemeenschap met honderden leerlingen. Dan is het goed dat ze daar nu, in relatieve rust, aan kunnen werken."

Daarnaast heeft ze als vrijwilligster bij het kindervakantiewerk al actie ondernomen. "Kinderen uit ons dorp kunnen gewoon vriendjes meebrengen uit de dorpen waar ze straks naar school gaan en we hebben contact gelegd met Welberg, waar nu geen kindervakantiewerk wordt georganiseerd."

Levendigheid

Ad Bartels, uitbater van café De Bakker en in een ver verleden ook nog onderwijzer geweest, ziet dagelijks de bedrijvigheid tegenover zijn etablissement. "Kinderen worden door ouders gehaald en gebracht, en dat zorgt voor een levendigheid die we zeker gaan missen."

Maar hij heeft ook wel ideeën voor een nieuwe functie van het gebouw. "Zodra de school gesloten is wordt het gebouw weer overgedragen aan de gemeente. Als je de leefbaarheid binnen onze gemeenschap wilt stimuleren, zou de gemeente mogelijk in onderhandeling kunnen gaan met een projectontwikkelaar om daar met behoud van de karakteristieke gevel, een appartementencomplex van te maken."

Daarnaast ziet hij een taak weggelegd om bepaalde tradities, zoals de schoolmusical, binnen het dorp te houden en daardoor ook publiek ‘van buiten’ aan te trekken. Samenwerking van de verenigingen is daarbij van essentieel belang.

Politiek

De voorzitter van het bewonersplatform Moerstraten, Arno Loos, is één van de mensen binnen het dorp die de sluiting wil aangrijpen om nieuwe kansen te onderzoeken. "Ga je bij de pakken neerzitten en alleen maar mopperen over zo’n sluiting, dan leidt dat tot niks."

"We hebben inmiddels al initiatief genomen om met alle verenigingen uit het dorp samen te gaan zitten en te bekijken op welke wijze we deze verandering kunnen aangrijpen om activiteiten te ontplooien waarbij we niet alleen onze jeugd in het dorp houden, maar ze ook van buitenaf aan kunnen trekken. Mogelijk kunnen voetballertjes uit andere dorpen bij onze voetbalvereniging aansluiten en verzekerd zijn van een plaats in een elftal."

Daarnaast vindt Loos dat de gemeente min of meer schatplichtig zou moeten zijn. "We hebben in het dorp nog bouwgrond voor patiobungalows. Daar is helemaal geen behoefte aan. Laat de gemeente het bestemmingsplan aanpassen, zodat er woningen voor jongeren gebouw kunnen worden. Dat werk je mee aan de toekomst van ons dorp."