De naam van woonzorgcentrum St. Elisabeth uit Roosendaal prijkt op de lijst van 150 verpleegzorginstellingen die gecontroleerd zijn door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Dat is deze week bekend gemaakt. St. Elisabeth valt in categorie vier. Dat houdt in dat de IGZ verschillende verbeterpunten heeft vastgesteld en dat deze zaken op orde zijn gebracht.

Een deel van de verpleegzorginstellingen op de lijst staat onder verscherpt vervolgtoezicht. Daar hoort het St. Elisabeth niet bij. Bestuurder Marieke Bouwman van het St. Elisabeth betreurt het hoe de IGZ de lijst naar buiten heeft gebracht: "De indruk wordt gewekt dat wij onder toezicht hebben gestaan, maar dat is absoluut niet het geval."

Steekproef

De IGZ kwam op 12 mei 2015 langs bij het St. Elisabeth. In het rapport wordt geconcludeerd dat er problemen waren op het thema ‘medicatiebeleid’. Daarbij wordt vermeld dat het St. Elisabeth dit erkende en meteen maatregelen nam om de werkwijze te verbeteren. Volgens Bouwman was er geen speciale aanleiding voor de inspectie om langs te komen: "Dat gebeurt steekproefsgewijs."

Ook zou er bij zo’n controle altijd wel iets worden gevonden: "Je kunt nooit honderd procent op orde hebben. Wij zijn ook meteen aan de gang gegaan met de verbeterpunten. Die zijn ook direct goedgekeurd door de IGZ. In het rapport wordt ook heel veel positiefs gezegd over het St. Elisabeth."

Bouwman benadrukt dat het St. Elisabeth onlangs nog deelnam aan een audit van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ): "Hierin werd geen enkele tekortkoming vastgesteld."

Wiekendael

Groenhuysen, de grootste aanbieder van ouderenzorg in de regio Roosendaal komt niet op de lijst met 150 verpleegzorginstellingen voor. Wel heeft de IGZ verpleegtehuis Wiekendael –onderdeel van Groenhuysen- in december 2015 een bezoek gebracht. Dat blijkt uit gepubliceerde rapporten op de website van IGZ.

Daarbij was kritiek op de psychogeriatrische afdeling De Wilg. Zo was de herkenbaarheid van kamers of units van cliënten niet geregeld, doordat De Wilg midden in een verbouwing zat. Woordvoerster Mariëlle Franken van Groenhuysen meldt dat Groenhuysen ook voorstander is van openbaarheid en transparantie.

Wel vindt zij dat gegevens actueel moeten zijn. Nu heeft de IGZ als peildatum 15 maart aangehouden, waardoor verschillende instellingen die inmiddels niet meer onder toezicht staan in een verkeerd daglicht komen te staan: "Zorgvuldigheid is hierbij erg belangrijk."