Leegstaande panden in Roosdendaal moeten een nieuwe functie krijgen. "Wij zetten niet alleen in op nieuwbouw, maar willen ook voormalige kantoor- en winkelpanden een woonfunctie geven", meldt wethouder Toine Theunis van Wonen. 

Daarmee houdt hij vast aan de eerder opgestelde ‘Woonagenda’. Inmiddels is van verschillende gebouwen al duidelijk dat zij worden omgevormd tot woonruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Corneliusflat, het douanekantoor en het voormalig Centrum voor de Kunsten aan de Nieuwstraat.

Hele grote nieuwbouwprojecten komen er op de nieuwe buurt Stadsoevers niet meer. Theunis geeft vooral de voorkeur aan kleinschalige projecten.

Zo komen er op het Van Dorstterrein 32 grondgebonden woningen. Op de plek van het voormalige WVS-kantoor worden veertien eengezinswoningen en twintig startersappartementen gerealiseerd. "We zien nu een groot aantal binnenstedelijke projecten in ontwikkeling", geeft Theunis aan.

Veel animo

Volgens hem verloopt de uitvoering van de woonagenda goed. De wethouder is ook aangenaam verrast door de belangstelling om te wonen in ’t Zand. Het aantal woningen dat op dit terrein verrijst wordt beperkt tot 75 à 100.

Dat is een bewuste keuze om op deze manier een bijzondere leefomgeving met veel groen te creëren. Opvallend is de animo voor een vrije kavel. Op zo’n perceel mogen kopers zelf een woning bouwen. "We dachten er aan om ongeveer twintig vrije kavels uit te geven op ’t Zand, maar mogelijk gaat dit aantal omhoog", overweegt Theunis. Ook van ’t Zand is de bedoeling dat de eerste schop eind 2017 de grond ingaat.

Dorpen

Ook in de dorpen gebeurt momenteel van alles. Zo is het bestemmingsplan voor de Bulkstraat in Wouw aangepast. Daardoor wordt het project mogelijk om veertig woningen aan de zuidkant van Wouw te realiseren. Ook is er plek voor huizen met een eigen bedrijfsruimte. In Wouwse Plantage en Heerle wordt al volop gebouwd.

Zo verrijzen er in Wouwse Plantage aan de Plantagebaan acht rijwoningen voor starters. In Heerle komen er woningen aan de Bamere op de oude sportvelden van voetbalclub HSV en handbalclub HV Heerle. In Moerstraten mogen nieuwe woningen worden gebouwd aan de Gebrande Hoef II, maar daar zit volop geen vaart in. "Het bestemmingsplan is gewijzigd en de grondprijzen voor de kavels zijn verlaagd, maar de verkoop vlot niet", geeft Theunis aan.