De Willibrordusschool en basisschool Maria Goretti behouden aan het begin van het nieuwe schooljaar nog onder hun eigen naam. 

"Momenteel bekijken de medezeggenschapsraden van de scholen of een fusie haalbaar is. In principe ligt er een intentieverklaring, maar we nemen zoveel tijd voor het proces als nodig is", geeft algemeen directeur Jos Krebbekx van de Borgesiusstichting aan.

Op dit moment wordt er een Fusie Effect Rapportage opgesteld. "Daarin worden belangrijke vraagstukken besproken. Voor ons is het belangrijkste dat de kwaliteit voorop staat. Het fusieproces kan daardoor wat langer duren, maar dat is geen probleem", legt Krebbekx uit.

Momenteel heeft Sint Willebrord twee basisscholen. Beide onderwijsinstellingen vallen onder de vlag van de katholieke Borgesiusstichting. De Willibrordusschool en Maria Goretti zijn naast elkaar gevestigd aan de Pastoor Bastiaansensingel.

Aantallen

Volgens Krebbekx ligt het voor de hand om de scholen samen te voegen: "We zien de leerlingenaantallen teruglopen. Dat geldt ook voor Sint Willebrord. Het is belangrijk om het onderwijs dan goed te organiseren. Het is het niet logisch dat het dorp twee basisscholen heeft, terwijl er wel bijvoorbeeld maar één voetbalclub en één fanfare is. Je streeft toch naar meer saamhorigheid."

Het komt nog door vroeger dat het dorp twee scholen herbergt. De Willibrordusschool was vroeger een jongensschool en Maria Goretti een meisjesschool. Sinds de jaren zeventig zijn de onderwijsinstellingen gemengd.

Toch is het nog niet zeker dat de twee scholen worden samengevoegd. "Het belangrijkste is dat de scholen er bij een fusie op vooruit gaan. In het proces worden de medezeggenschapsraden periodiek bijgepraat. Ook praten de schoolteams onder meer over het onderwijskundig concept", legt Krebbekx uit.

Directieteam

De komende tijd krijgen de Willibrordusschool en Maria Goretti een gezamenlijk directieteam. Die komt in navolging van het vertrek van directeur Harrie Heijmans die na 41 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs met pensioen gaat. Het nieuwe managementteam bestaat uit Marijke Meijers, Kees de Groen en Ans van den Maagdenberg.