De provincie heeft besloten om de tijdelijke bushalte aan de Halderbergselaan te verplaatsen. Volgens het CDA is er sprake van een onveilige situatie.

Hoewel het provinciebestuur dat niet direct erkent, heeft men wel besloten in actie te komen.

Toen aan het begin van dit jaar de busroute in Hoeven werd gewijzigd om de veiligheid in de Sint Janstraat te verbeteren, werden ook de haltes verplaatst. Volgens het CDA zijn de meeste mensen niet blij met deze wijzigingen.

"Mensen moeten verder lopen naar de bushaltes aan de Halderbergselaan. Daarbij moeten ze ook deze drukke provinciale weg oversteken", aldus Franks Rockx van het CDA die van de provincie wilde weten hoe en vooral wanneer de nieuwe, permanente bushaltes worden ingericht.

Stalling

Rockx uitte zijn ongenoegen over de twee tijdelijke opstaplocaties. "De locatie van deze opstapplaatsen sluit direct aan op een rotonde. Dat levert een ongewenste en onveilige situatie op. Er ontstaat een opstopping op de rotonde en de aansluitende wegen. Je kunt erop wachten dat hier vroeg of laat een ernstig ongeluk gebeurt", zegt hij.

Het CDA drong bij de provincie ook aan op fietsenstallingen bij de tijdelijke voorzieningen. “Voor de fietsen is al helemaal niets geregeld”, zo zegt hij.

Bus

De provincie laat nu weten dat er vanwege de aanpassing inderdaad nieuwe haltes nodig zijn en dat deze medio september gerealiseerd zullen gaan worden. Naar aanleiding van de klacht van het CDA heeft de provincie de situatie bekeken.

"De tijdelijke halte is niet optimaal, omdat de bus tijdens het halteren de oversteek voor fietsers blokkeert. Er is echter geen sprake van een gevaarlijke situatie, omdat de fietsers voorrang moeten geven aan het gemotoriseerd verkeer en dus ook aan de stilstaande bus", zo zegt men.

"Echter, omdat de nieuwe halte toch verplaatst gaat worden naar de N640/Sint Bernardusstraat zullen wij dat nu al doen", zegt men. "Dit voorkomt dat de bus de oversteek blokkeert."

Geen plannen

Wat betreft het gebrek aan fietsenrekken bij de tijdelijke halte, stelt de provincie dat het CDA daarvoor bij de gemeente moet zijn. Volgens wethouder Peter Bons zijn er echter geen plannen om die voorzieningen te treffen.

"Twintig meter verderop staan de rekken bij de voormalige halte, het is even iets verder lopen, maar dat zal geen probleem zijn", aldus de wethouder.