De Natuurwerkgroep Rucphen krijgt 100.000 euro subsidie van de provincie Noord-Brabant voor de ontwikkeling van bloemenakkers.

Vrijwilligers van de Natuurwerkgroep gaan dit geldbedrag gebruiken om veertien zeldzame akkerkruiden terug te brengen in de Rucphense Bossen.

Deze akkerkruiden worden met uitsterven bedreigd. De Natuurwerkgroep werkt bij het project samen met het adviesbureau Natuurbalans en het Louis Bolk Instituut.

"Op deze manier kunnen gedegen kennis over de akkerkruiden en de teeltwijze van het graan worden overgedragen aan de natuurliefhebbers en de grondeigenaren."

Streekproducten

Uiteindelijk wil de Natuurwerkgroep de kruiden verwerken in Rucphense streekproducten, zodat de kruidenakkers in de toekomst zonder subsidie in stand kunnen worden gehouden.

In totaal beheert de Natuurwerkgroep acht akkers die elk voorjaar worden ingezaaid met een mengsel van granen en wilde akkerbloemen. Op deze manier komen insecten, vogels en vlinders aan extra voedsel.