In het gemeentehuis van Rucphen zijn donderdagavond aan de gemeenteraad handtekeningen overhandigd voor het schrappen van de voorgenomen bezuinigingen van de SKW’s. De inwoners van de gemeente Rucphen vinden het belangrijk dat de gemeenschapshuizen open en betaalbaar blijven.

Donderdagavond werd de kadernota besproken. Eén van de agendapunten is het bezuinigingsplan voor de vijf SKW’s. Ieder dorp in de gemeente Rucphen heeft een eigen SKW. Deze organiseren activiteiten voor jeugd en volwassenen op het gebied van Sociaal Cultureel Werk. De activiteiten vinden plaats in de verschillende dorpshuizen die ook door het SKW beheerd worden.

Door het bezuinigingsplan uit 2013 zou het jaarlijks beschikbare budget met 100.000 euro omlaag moeten. Na uitvoerig overleg tussen de gemeente en de SKW's is er nu een voornemen om dit bij te stellen tot een bezuiniging van 35.000 euro. 

Handtekeningen

Om te benadrukken dat de inwoners van de gemeente Rucphen het belangrijk vinden dat de gemeenschapshuizen open en betaalbaar blijven en de activiteiten door kunnen blijven gaan is er een handtekeningenactie gehouden.

Na het betoog van Van Ginneken presenteren de overige SKW-voorzitters een map met daarin 3738 handtekeningen. Deze zijn van bezoekers van de dorpshuizen en deelnemers aan activiteiten en vragen om de voorgenomen bezuinigingen te schrappen. 

"Elke bezuiniging is een klap in het gezicht van de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de gemeenschapshuizen en de activiteiten inzetten. Al jaren moeten we bedelen en smeken om in leven te blijven", aldus Adrie van Ginneken. "Het moet nu gedaan zijn met de bezuinigingen."