Het bestuur van VV Hoeven heeft besloten over te gaan op een kleinverbruikaansluiting.

De club heeft jarenlang een grootverbruikaansluiting gehad, maar de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn, heeft het bestuur doen besluiten hier verandering in te brengen.

Nu de elektra-aansluiting wordt omgebouwd, is het trafostation dat enkele meters voor de voetbalkantine staat overbodig geworden.

Om die reden moet het verwijderd worden, maar de opruimkosten komen neer op 5575 euro. Het bestuur heeft Halderberge gevraagd deze kosten voor haar rekening te nemen. Het verzoek is goedgekeurd en de gemeente betaalt de kosten.