De CDA-fractie wil het project ‘Jonge automobilisten’ van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) naar Roosendaal halen. De fractie wil zo de veiligheid in de gemeente verhogen. 

Tijdens het interactieve, dagvullende programma worden jongeren bewust gemaakt van de risicofactoren in het verkeer. Het project van het NIV speelt in op het probleem dat jonge automobilisten sterk oververtegenwoordigd  zijn in de statistieken van ongevallen met auto’s.

Positief resultaat

De workshop heeft  in Goeree-Overflakkee en Hilvarenbeek al plaats gevonden. Daar waren de resultaten zeer positief. Het college heeft de raadsvragen nog in beraad.