Er komen stroom- en watervoorzieningen op het Jezuïtenplein in Oudenbosch.

Op die manier wil de gemeente evenementen op het centrale dorpsplein aanmoedigen en het de gebruikers makkelijker maken. Aan de organisatoren wordt per keer een kleine bijdrage gevraagd. De gemeente investeert 16.000 euro.

Het Jezuïtenplein is niet altijd in beheer geweest van de gemeente Halderberge, maar nu ze toch eigenaar is geworden, wil het college van B&W de voorzieningen optimaliseren.

Om die reden worden er faciliteiten aangelegd die ervoor zorgen dat er in geval van een evenement of optreden gebruik gemaakt kan worden van stroom en water. Op de locatie van de weekmarkt is dat al het geval en de gemeente wil dat doortrekken.

Kostendekkend

De aanleg van stroom- en waterpunten kost in totaal 16.000 euro. Deze kosten neemt Halderberge voor haar rekening. Organisatoren betalen straks alleen een kleine bijdrage die kostendekkend zal zijn.
Er komen stroom- en watervoorzieningen op het Jezuïtenplein in Oudenbosch.