De gemeente en de Veiligheidsregio gaan een grootscheepse oefening houden in de wijk Velletri. 

Daarvoor worden bewoners opgeroepen om mee te doen. De oefening is op vrijdag 29 juni samen met de Veiligheidsregio Midden en er wordt een calamiteit rond de spoorzone nagespeeld.

De inwoners worden betrokken voor de alertering en opvang. Deelnemers krijgen van 18.30 tot 21.00 uur een kijkje achter de schermen van de crisisorganisatie.

Na de oefening wordt inwoners gevraagd hoe de alertering is verlopen en welke verbeterpunten er zijn. Aanmelden kan voor vrijdag 24 juni via communicatie@halderberge.nl