In mei bestond basisschool De Cortendijck 40 jaar. Een moment om even bij stil te staan en om terug te kijken. Maar voor schooldirecteur Alfred Jeths en zijn team vooral inspiratie om vooruit te kijken en met volle inzet te werken aan de toekomst van de school. 

Er gaat met ingang van het komende schooljaar nogal wat veranderen. Voor de leerlingen en leerkrachten, en ook voor de ouders. De meest in het oog springende verandering: alle kinderen krijgen een tablet, die ze op school èn thuis mogen gebruiken.

Jeths haast zich om een mogelijk misverstand de kop in te drukken: "We worden geen Steve Jobsschool. Het gebruik van tablets is bij ons geen doel, maar echt een middel om een doel te bereiken." Iets leren dus.

"We hebben de ouders van onze leerlingen en toekomstige leerlingen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Persoonlijke begeleiding en rust en structuur stonden hoog op de lijst. Daarenboven moeten kinderen zelf keuzes kunnen maken en in hun eigen tempo kunnen werken en leren. Tablets helpen daarbij", legt Jeths uit.

Naar huis

Op zich is het gebruik van tablets niet nieuw, maar één aspect is wel bijzonder. "Onze leerlingen mogen hun iPads mee naar huis nemen, zodat ze ook thuis dingen kunnen uitzoeken."

Jeths denk dat de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling en voortgang van hun kind op die manier wordt gestimuleerd.

De school gaat de banden met de ouders aanhalen. "Iedere tien weken zal er een contactmoment zijn tussen de coach, de ouders en het kind. Samen bespreken ze de resultaten en stellen ze doelen voor de komende periode."

Schooltijden

Een andere wijziging betreft de schooltijden. "We voeren een zogeheten continurooster in. Dat betekent dat we dagelijks dezelfde lestijd hanteren: van half negen tot twee uur. Dat brengt zowel voor de ouders als de leerlingen duidelijkheid en structuur." 

De school wil uiteindelijk 50 weken per jaar open zijn, waardoor ouders – binnen zekere grenzen – hun eigen vakantie kunnen plannen. Er staat dus nogal wat te veranderen.

En de kinderen, weten die het al en wat vinden zij er van? Jeths glimlacht: "Natuurlijk hebben we de leerlingen al verteld wat we allemaal van plan zijn. Maar die hebben maar één ding gehoord: we krijgen een iPad!"