AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) gaan fuseren

AlleeWonen (wooncorporatie in Roosendaal en Breda) en Woonstichting Etten-Leur (WEL) gaan hun krachten bundelen. Dat leidt tot meer investeringsvermogen, waardoor de corporaties ook op lange termijn kunnen blijven investeren. 

Daarbij valt te denken aan matiging van woonlasten, kwaliteit van de huizen, bouwen van meer goedkope huizen, versnelde aanpak duurzaamheid en een continue verbetering van de dienstverlening.

De organisatiekosten kunnen verder omlaag doordat de corporaties goedkoper kunnen organiseren door hetzelfde werk voor een grotere hoeveelheid huizen en bewoners uit te voeren. Een fusie komt rechtstreeks ten goede aan de huidige en toekomstige huurders van AlleeWonen en WEL.

De voorgenomen krachtenbundeling is het resultaat van een uitgebreid meerwaardeonderzoek waarin verschillende vormen van samenwerking (vergaand en minder vergaand) zijn onderzocht. Een fusie kwam daarbij naar voren als samenwerkingsvorm met de grootste voordelen. De vervolgstap is het opstellen van een intentieovereenkomst en een plan van aanpak.

Proces

Allee Wonen en Woonstichting Etten-Leur gaan het proces zorgvuldig doorlopen, waarbij er aandacht is voor zowel de formele vereisten voor de aanvraag bij het ministerie als voor de integratie van beide organisaties. Daarbij is de betrokkenheid van huurdersorganisaties, ondernemingsraden en de gemeenten van groot belang. Zij worden intensief betrokken bij het proces.

Beide corporaties verwachten een totale doorlooptijd van een tot anderhalf jaar. De geplande datum van de fusie is 1 januari 2018.

Tip de redactie