Meer aandacht voor les aan anderstaligen

In de nieuwe Regionale Educatieve Agenda wordt extra aandacht besteed aan onderwijs voor anderstaligen.

De regio werkt intensief samen om het onderwijs aan 0 tot 23 jarigen in goede banen te leiden. Er zijn afspraken gemaakt tot en met juli 2016. “Het is dus tijd om de agenda te vernieuwen”, legt wethouder Jan Paantjens uit.

“We krijgen steeds meer te maken met migranten, asielzoekers en statushouders. Ook voor hen moet er goed onderwijs zijn en daar gaan we nu intensief mee aan de slag.” Er wordt een bureau ingeschakeld om de juiste stappen te zetten. Voor Halderberge hangt hier een kostenplaatje van 3000 euro aan.

Tip de redactie