Het Bravis ziekenhuis is begonnen met de voorbereidingen van de aanstaande herininrichting van de afdeling neurologie. Medio oktober moet de nieuwe verdeling van de neurologiespecialisaties in Roosendaal en Bergen op Zoom een feit zijn. 

De behandeling van acute neurologsche zorg zoals hersenberoerte en TIA komen op locatie Bergen op Zoom. De herinrichting is in lijn met de visie op samenwerking van het fusieziekenhuis en sluit aan bij de profielkeuzes voor beide locaties.

Neuroloog en medisch manager Hein Wouters legt uit dat de herinrichting de kwaliteit van de zorg zal verbeteren. “klinische zorg voor acute en chronische neurologische patiënten steeds complexer. Vaak is er sprake van meerdere ziektebeelden.

Door de neurologische zorg te concentreren kunnen we ons meer gaan subspecialiseren. Dat verhoogt de kwaliteit van zorg en stelt ons beter in staat in te spelen op de specifieke zorgvraag van de patiënt en nieuwe technologische ontwikkelingen.”

De poliklinieken blijven op beide locaties bestaan. Ook voor de buitenpoliklinieken in Roosendaal, Oudenbosch en Steenbergen verandert er niets. Wouters: “Dat past bij onze visie om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.”

Tijdelijke verhuizing

De herverdeling wordt medio oktober gerealiseerd, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. De verpleegafdeling neurologie van Bergen op Zoom is tijdelijk verhuisd naar locatie Roosendaal. Op locatie Bergen op Zoom moet namelijk eerst verbouwd worden om de acute neurologische zorg daar te kunnen concentreren.

De verbouwing start de tweede week van juni en gaat zo’n vier maanden duren.