Geen doorstart voor vrouwenopvang Susan Rose

Vrouwenopvang Susan Rose maakt geen doorstart. Wethouder Hugo Polderman had begin dit jaar laten weten te bekijken welke middelen nodig waren om Susan Rose te heropenen. 

Op dit moment wordt wel bekeken of er een nieuwe time-outvoorziening kan komen voor meerdere doelgroepen. Hier kunnen dan onder meer slachtoffers van huiselijk geweld terecht, maar ook andere personen die tijdelijk even op adem moeten komen.

Volgens gemeentewoordvoerder Erik Jacobs komen er uit het werkveld signalen dat een dergelijke voorziening wenselijk is: "We zijn aan het verkennen of de gemeenten die deelnemen aan het Regionaal Kompas (centrumgemeente Bergen op Zoom) dit herkennen en indien de noodzaak onderkend wordt, of er met deze gemeenten afspraken kunnen worden gemaakt over een realisatie." 

In een dergelijke time-outvoorziening kunnen personen tot rust komen en tot nieuwe handelingsperspectieven komen.

Huiselijk geweld

Vrouwenopvang Susan Rose was gevestigd aan de Waterstraat en is drie jaar open geweest.
In de voorziening werden vrouwen en kinderen opgevangen die een gewelddadige thuissituatie ontvluchtten.

Deze groep had wel opvang nodig, maar verkeerde niet in zo’n groot gevaar dat zij in een blijf-van-mijn-lijf-huis terecht konden. De vrouwen woonden zelfstandig, maar konden wel een beroep doen op maatschappelijk werk voor hulp. De opvang werd gerund door Safegroup.

Deze organisatie huurde het complex van de zusters Charitas. De Safegroup sloot de shortstayvoorziening, nadat zij voor 2,5 miljoen euro moesten bezuinigen. Wel bleef de locatie Valkenhorst in Breda open voor vrouwen en kinderen die in acute nood verkeren. De centrumgemeente Breda is verantwoordelijk voor deze vorm van hulp.

Aankaarten

Wethouder Polderman heeft het ontbreken van een dergelijke voorziening diverse keren aangekaart bij overlegsessies met de gemeente Breda. Het is niet waarschijnlijk dat de locatie Susan Rose aan de Waterstraat nog open gaat.

"Een nieuwe locatie is pas aan de orde wanneer de centrumgemeente Breda besluit dat een dergelijke voorziening weer passend is binnen de keten huiselijk geweld", geeft Jakobs aan. Mogelijk komt de centrumgemeente Bergen op Zoom met een breder alternatief voor meerdere doelgroepen.

Ook de gemeenten Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge en Rucphen vallen onder de ‘centrumgemeente Bergen op Zoom.’ Een aantal maatschappelijke organisaties had spullen geschonken aan vrouwenopvang Susan Rose. Tussen verschillende partijen heeft afstemming plaatsgevonden over de teruggave van deze goederen.

Tip de redactie