Gemeente Halderberge heeft zorgaanbieders te veel ruimte gegeven om te bepalen wat er gedaan moet worden om ‘een schoon en leefbaar huis’ te realiseren, terwijl dit haar eigen verantwoordelijkheid is.

Dat zegt de rechter na twee rechtzaken over de wijze waarop Halderberge de verdeling van huishoudelijke hulp invult. 

De afgelopen weken zijn er zowel door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als door de Rechtbank Zeeland West-Brabant uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden.

"Hierin is duidelijk aangegeven dat huishoudelijke hulp onderdeel is van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)", aldus de gemeente Halderberge.

"Verder is aangegeven dat gemeenten niet mogen korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Gemeenten moeten inwoners verder waar nodig passende hulp bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen."

Ruimte

Ook rechtbank Zeeland West-Brabant boog zich over de kwestie en heeft geoordeeld dat de gemeente Halderberge opnieuw moet kijken naar maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente de zorgaanbieder teveel ruimte gegeven om te bepalen wat er gedaan moet worden om een schoon en leefbaar huis te realiseren, terwijl de eindverantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt.

Brief

Om een en ander recht te trekken gaat Halderberge met de zorgaanbieders en Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen en Zundert bekijken wat de consequenties zijn van de uitspraak van de rechter.

"Alle inwoners van Halderberge die hulp bij het huishouden krijgen, hebben een brief gekregen. In deze brief worden mensen opgeroepen als zij van mening zijn dat zij onvoldoende ondersteuning krijgen, contact op te nemen met het wijkteam. Dan gaat het wijkteam bekijken waar het probleem zit en hoe dit kan worden opgelost", zo zegt de gemeente.

Oplossing

Wethouder Jan Paantjens geeft aan dat Halderberge in actie komt: "Voor een definitieve oplossing hebben we op dit moment wat meer tijd nodig, vooral omdat we in overleg moeten met partners zoals de zorgaanbieders. In de tussentijd vind ik het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niemand mag tussen wal en schip vallen."