Kroonringen aan lantaarnpalen moesten het inleveren van plastic afval in Roosendaal bevorderen en overlast van weggewaaid afval beperken. Misbruik van deze ringen lijkt de overlast echter te vergroten.

Het leek zo’n mooi initiatief: een vast verzamelpunt voor zakken plastic afval, waarbij het afval niet meer weg kan waaien. Toch kennen de kroonringen in de praktijk ook enkele nadelen.

Overlast

De overlast ontstaat vanuit het misbruik van de kroonringen. Het is de bedoeling dat mensen hun zakken plastic afval de avond voor de ophaalronde aan de ringen bevestigen. In de realiteit hangen de zakken er veel langer.

Dit kan komen doordat mensen de regels niet kennen, de afhaalmomenten niet weten of zich er niets van aantrekken. Zo hangt het afval dagen op straat. Dit veroorzaakt stank en trekt dieren aan die de zakken openscheuren, met alle gevolgen van dien.

Raadsvragen

Raadsleden Cor Gabriëls  en Eric de Regt willen namens Fractie Roosendaalse Lijst van het college weten of zij dit probleem herkennen en of er een evaluatie van het initiatief plaats gaat vinden.

Zij gaan daarbij ook in op de betrokkenheid van bewonersplatforms en dorpsraden bij het oplossen van het probleem. Het ophangen van de kroonringen wordt in de meeste gevallen door dergelijke organisaties gecoördineerd.

Als laatste stelt de Roosendaalse Lijst vragen over de communicatie rondom het juiste gebruik van de kroonringen.

Kroonringen

De kroonringen moesten de overlast van het buiten zetten van losse zakken afval oplossen. De losse afvalzakken die op de stoep moesten worden gelegd zorgden voor een rommelig straatbeeld. Dit verergerde bovendien wanneer de zakken door harde wind wegwaaiden. Als oplossing zijn kroonringen geïntroduceerd. 

De ringen worden bevestigd aan lantaarnpalen. Zakken kunnen zo van de grond af worden gehouden en zijn meteen op centrale punten verzameld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvragen over het nieuwe probleem rond het ophalen van plastic afval nog in beraad.