Wie gratis in het huwelijksbootje wil stappen op het gemeentehuis in Oudenbosch, moet minstens een paar maanden wachten.

Het kosteloos trouwen is ook in Halderberge net als in de rest van het land behoorlijk populair, maar het vormt in tegenstelling tot andere gemeenten nog geen probleem. "Er is een korte wachtlijst, maar we hebben de ceremonie niet verder hoeven te versoberen om de kosten en de aanvragen te beperken", zo laat een woordvoerder van de gemeente Halderberge weten.

Toename

In den lande nemen de wachtlijsten om gratis in de echt met elkaar te worden verbonden enorm toe. Trouwlustigen geven hun geld liever uit aan de huwelijksreis of het feest dan aan de kosten die horen bij een huwelijksvoltrekking voor de gemeente of de kerk.

Om de kosten die het voor de gemeente met zich meebrengt te drukken, voelen veel Nederlandse gemeenten zich genoodzaakt de gratis ceremonie te versoberen.

Dinsdag

In Halderberge is dat echter niet aan de orde, zo blijkt uit navraag. De eerstvolgende mogelijkheid om zonder bijkomende kosten te trouwen is in juli. In Halderberge kan alleen op dinsdagen om 9.30 uur en 10.00 uur gratis getrouwd worden.

De laatste jaren maakten respectievelijk 60, 46, 40, 47, 49 en 46 bruidsparen van deze mogelijkheid gebruik.

Kosten

Wie kosteloos in de echt met elkaar verbonden wil worden, moet rekening houden met een sobere ceremonie. "Het gaat alleen om de wettelijk verplichte handelingen: het ja-woord en het onderteken van de akte door bruidspaar en getuigen", aldus de gemeentewoordvoerder.