Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal is tegen verplaatsing van de huisartsenpost van Roosendaal naar Bergen op Zoom. 

Op dit moment onderzoekt Stichting Huisartsenposten West-Brabant de mogelijkheid om de spoedeisende huisartsenzorg tussen 23.00 en 08.00 uur onder te brengen bij de post in Bergen op Zoom.

Dat zou betekenen dat patiënten uit de regio Roosendaal voortaan meer kilometers moeten afleggen, voordat ze ‘s nachts bij de huisarts terecht kunnen. Volgens wethouder Hugo Polderman van Gezondheidszorg ontstaat er een ongewenste situatie als deze plannen realiteit worden.

Inmiddels heeft hij een gesprek gehad met de directeur van Stichting Huisartsenposten West-Brabant. "Daarbij heb ik duidelijk aangegeven dat volgens het gemeentebestuur Roosendaal niet gebaat is bij dit plan. Alle Roosendalers moeten op een goed bereikbare huisartsenpost kunnen rekenen", benadrukt Polderman in antwoord op raadsvragen van CDA-raadsleden Robert Breedveld en René van Ginderen.

Concentratie

Ook het Bravis ziekenhuis is tegen de sluiting van de huisartsenpost in de nachtelijke uren. "De Raad van Bestuur is van mening dat een mogelijk dergelijk besluit niet in lijn is met eerdere afspraken tussen ziekenhuis en huisartsen en andere belanghebbenden", stelt de directie van het Bravis in een verklaring.

Het bestuur erkent dat er verschuivingen van zorg zijn geweest tussen de twee dependances van het Bravis. Deze concentratie zou nodig zijn om aan de eisen van zorgverzekeraars te kunnen voldoen. Zo zijn de kinderafdeling en de afdeling verloskunde inmiddels geheel in Bergen op Zoom ondergebracht.

"De reguliere spoedzorg wil Bravis juist volledig blijven opvangen op locatie Roosendaal. Bravis wil nu en in de toekomst reguliere spoedzorg op twee locaties blijven aanbieden", stelt de Raad van Bestuur. Als de huisartsenpost in de nacht daadwerkelijk dichtgaat in Roosendaal, overweegt het Bravis om deze zorg over te nemen.

Onderzoek

Stichting Huisartsenposten West-Brabant benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen over de sluiting van de post in Roosendaal tijdens de nachtelijke uren.

Op dit moment loopt alleen nog een onderzoek. Volgens de stichting blijft de spoedeisende huisartsenzorg in het plan voor de gehele regio gewaarborgd. Momenteel verleent een dokter tijdens de dienst consulten op de post én legt hij ook visites af.

Daardoor is de huisarts niet altijd beschikbaar op het moment dat een patiënt langskomt op spreekuur. In de nieuwe situatie werken twee dokters vanuit Bergen op Zoom. De ene arts kan zich dan geheel toeleggen op consulten en de ander op de visites.