De Onze Lieve Vrouwekerk van Sint Willebrord is dringend aan een grote onderhoudsbeurt toe. De torens boven aan de kerk moeten allemaal worden gerestaureerd. 

Zo is het houtwerk aan de kozijnen en aan de deurtjes verrot. Ook zijn er verschillende lekkages die moeten worden verholpen en zijn de asbest leien aan vervanging toe.

"In totaal is er 270.000 euro nodig om de kerk te redden", vertellen Rini Wagtmans en Corrie Maas, initiatiefnemers van de actie om geld in te zamelen voor de broodnodige restauratie.

"We willen proberen om het geld in vijf jaar tijd bij elkaar te brengen. Dat gaan we redden. Ik heb daar geen honderd procent twijfel over", vertelt Wagtmans. Volgens hem is de kerk met de vijf torens beeldbepalend voor de skyline van Sint Willebrord. Inmiddels heeft hij het dorp in beweging gekregen. De eerste acties om het streefbedrag te halen zijn van start gegaan.

Programma

De Onze Lieve Vrouwekerk bestaat negentig jaar. Dat wordt zondag 29 mei gevierd met een speciaal programma. Tegelijkertijd worden er ook acties gehouden om geld bij elkaar te brengen.
De dag begint met een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk. Daarna brengt fanfare De Eendracht een aubade.

In de kerk is een fototentoonstelling met oude en recente foto’s van het gebedshuis. Ook staat er die dag een winkeltje. Kinderen kunnen zich laten schminken en meedoen aan een speurtocht. In de middag worden de opbrengsten van de motoravondvierdaagse, de Smokkel- en Fietsloop en de actie ‘Steentje bijdragen’ bekend gemaakt. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een gebed, het zingen van een Marialied en het oplaten van een helium rozenkrans.

Steentje bijdragen

Bij die laatste actie kan iedereen symbolisch een ‘steentje bijdragen’. De geschonken bedragen worden op een certificaat afgedrukt en die worden overhandigd aan de donateurs. “We waarderen ieder bedrag dat we krijgen, ook als iemand maar bijvoorbeeld twee euro kan geven. Elke euro telt”, benadrukt Corrie Maas, bestuurslid van de Parochie Sint Willebrord. 

Op zondag 29 mei wordt een wandel- en fietstocht gehouden om geld in te zamelen. De wandeltocht start om 10.30 uur (aanwezig om 10.15 uur) bij de strontpaal in Schijf (in Horendonk), op de plek waar het Klaveren Vrouwke wordt herdacht, de legendarische Willebrordse smokkelaar die beroemd werd doordat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog de grens talloze keren verkleed wist te passeren. De deelnemers lopen dan via een route van dertien kilometer naar Sint Willebrord.

Fietsers vertrekken om 11.30 uur (aanwezig om 11.15 uur) bij de kerk en rijden dertig kilometer via de knooppuntenroute naar de strontpaal en terug.

Smokkeltochten

Het is de bedoeling dat de wandel- en fietstocht nog geregeld herhaald wordt. "We willen een nachttrip organiseren waarbij het echte smokkelen nagedaan", kondigt Wagtmans aan.

De wielerlegende zit vol met ideeën. Hij droomt er van om een enorm muziekevenement in het Processiepark te houden met een bekende artiest: “Dat moet een groot festijn worden waar de mensen nog jaren over praten, net zoals met de Tour de France die in 1978 in Sint Willebrord finishte en startte. De opbrengst is dan voor de kerk.”

Persoonlijke missie

Wagtmans ziet het als zijn persoonlijke missie om de kerk te redden: "Kapelaan De Bok en pastoor Bastiaansen zorgde er in de jaren tachtig voor dat de kerk die rijp was voor de sloop werd gerestaureerd. Iedereen hielp mee. Op het sterfbed van kapelaan De Bok heb ik beloofd dat we de kerk netjes gaan redden en dat gaan we doen!"

 Eind jaren negentig was er voor het laatst een grote actie waarbij de glas-in-lood-ramen van de kerk werden vervangen. "Daar zijn we toen ook in geslaagd. We hebben er veel vertrouwen in dat dit nu ook weer gaat lukken", besluit Corrie Maas.