Een groep studenten heeft onderzoek gedaan naar de bevolking van verschillende dorpen binnen de gemeente Roosendaal. Er is vooral gekeken hoe leefbaarheidsproblemen kunnen worden opgelost. 

Studenten van het NHTV Breda bekeken vooral de ruimtelijke, economische en sociale aspecten van de dorpen binnen de gemeente Roosendaal.

Een groep van zes tweedejaarsstudenten analyseerden de mogelijke gevolgen van bevolkingskrimp en vergrijzing. Daarnaast heeft één vierdejaarsstudent bij onderzoeksbureau Dimensus in Breda onderzoek gedaan naar de sociale kracht in de dorpskernen.

Bewoners

Ook bewoners van de dorpen zijn bezig met het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente. In samenwerking met de NHTV willen deze inwoners ingaan op belangrijke actuele onderwerpen die in Roosendaal een rol spelen.

De bewoners kunnen na de presentatie van de studenten discussiëren over de uitkomsten, toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen en de rol die de verschillende partijen daarin hebben. Het resultaat van hun onderzoek presenteren de studenten woensdagavond 8 juni vanaf 19.30 uur in de Gertrudiskerk. Vooraf aanmelden is niet nodig.