De gemeente Halderberge is het niet eens met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Die wil het overschrijdingspercentage bij de spoedeisende ritten oprekken van 5,5 procent naar zes procent.

Dat betekent dat de ambulancevoorziening vaker later dan vijftien minuten ter plaatse mag zijn, maar het college van de gemeente Halderberge wil niets van oprekking van de norm weten.

Onder druk van de zorgverzekeraars wil de RAV het overschrijdingspercentage bij spoedeisende ritten oprekken naar zes procent. Dat betekent dat zes procent van alle ritten in het totale verzorgingsgebied van de RAV, dat zich uitstrekt van de Brabantse Wal tot het Land van Cuijk, de norm van vijftien minuten mag overschrijden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt per gemeente.

"Als in Tilburg en Breda alle ritten gehaald worden, kan de RAV dus wegkomen met overschrijdingen in de plattelandsgemeenten", verklaart de Woensdrechtse wethouder Van Agtmaal namens de betrokken gemeenten. "Bij het oprekken van de norm betekent dat dus er zelfs meer ritten te laat mogen komen in plattelandsgemeenten."

Overschrijdingen

Voor het Halderbergse gemeentebestuur is dat naar eigen zeggen ook niet wenselijk. Dit ondanks het feit dat de meeste ambulances in de gemeente Halderberge toch netjes op tijd komen. Volgens de laatste cijfers is de ambulance in ‘slechts’ acht procent van de oproepen pas na een kwartier ter plaatse.

Bezwaar

Het college vraagt de gemeenteraad daarom om zich uit te spreken tegen de begroting van de RAV voor 2017. Dat doet ook de gemeente Woensdrecht. Woordvoerend wethouder Van Agtmaal verwacht dat meer plattelandsgemeenten het voorbeeld van Woensdrecht en Halderberge zullen volgen. De Algemene Ledenvergadering zal zich uiteindelijk moeten buigen over de zienswijzen van de gemeenten.