De bestuurders van de provincie Noord-Brabant en van de Brabantse waterschappen hebben woensdagmiddag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het inrichten van een gezond watersysteem.  

Met de overeenkomst willen de bestuurders voldoen aan de waterdoelen die voor de periode van 2016-2021 opgesteld zijn. Verder is de samenwerkingsovereenkomst gestart om een gezond en stevig watersysteem te vormen.

De beken in Noord-Brabant worden zo ingericht dat ze meer water kunnen vasthouden. Dit voorkomt wateroverlast voor de mensen in de provincie. Ook waterschap Brabantse Delta uit West-Brabant zette een handtekening.

Natuur

Het samenwerkingsverband moet ook een betere leefomgeving voor planten en dieren creëren. Verder worden er ook maatregelen genomen om verdroging van belangrijke natte natuurgebieden tegen te gaan.

De provincie en de gezamenlijke waterschappen brengen ieder de helft in van het bedrag dat nodig is om het project te financieren. Daarnaast proberen ze ongeveer 10 procent aan financiering via andere geldstromen binnen te halen, zoals EU-subsidies.