De gemeente Roosendaal nodigt alle inwoners, culturele instellingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en zzp’ers uit om mee te komen praten over het cultuurbeleid. 

Deze gesprekken vormen de opmaat naar een nieuwe cultuurnota én naar de oprichting van een breed cultureel netwerk. Kunstprofessional Allies Swinnen is aangetrokken om de gesprekken te gaan leiden.

"We hebben in Roosendaal heel veel clubs die actief zijn op het gebied van cultuur. Dat biedt heel veel potentie om met elkaar samen te werken. Het is belangrijk om de verbinding te zoeken. Op deze manier kunnen we cultuur nog beter bereikbaar maken voor iedereen", vertelt wethouder Hans Verbraak van Cultuur.

Faciliteren

De Roosendaalse gemeenteraad droeg het college van burgemeester en wethouders vorig jaar op om een culturele netwerkorganisatie te faciliteren en om deze groep de nieuwe cultuurnota voor Roosendaal te laten schrijven.

Deze werkgroep bestond uit verschillende bekende Roosendaalse gezichten uit de culturele wereld, namelijk Johan van Oosterhout, Ben Cartens, Martine van de Kar, Pieter Verduin, Rob van de Geijn, Trudie Stalpers, Ad van Terheijden en Ingrid Stuurman.

Zij adviseerden het gemeentebestuur om te komen tot een brede culturele netwerkorganisatie. Het college geeft daar met de aanstelling van Swinnen gehoor aan. Zij gaat de kar trekken.

Kunstprofessional

Allies Swinnen is een bekende kunstprofessional in het Brabantse landschap. De van oorsprong Vlaamse hield zich onder meer bezig met amateurkunst en cultuureducatie.

Zij ziet het als haar belangrijkste taak om iedereen die mee wil praten samen te brengen: "Het is belangrijk dat we kunnen laten zien hoe we cultuur kunnen inzetten. We gaan eerst kijken naar alle ideeën.” Wethouder Verbraak geeft aan dat de opdracht er redelijk abstract uitziet, maar vindt het belangrijk dat op deze manier alle wegen nog openliggen."

"In rondetafelgesprekken wordt met vertegenwoordigers van het Roosendaalse culturele veld gepraat. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen kan zich hiervoor aanmelden. De eerste interactieve overlegsessies staan ingepland voor 29 juni en 5 juli. Een locatie hiervoor is nog niet bekend. “We gaan in ieder geval ook een keer de dorpen in. Het liefst zoeken we een plek waar veel mensen kunnen samenkomen", kondigt Swinnen alvast aan.

Cultureel vlak

Het is een grote wens van Verbraak dat organisaties op het cultureel vlak meer met elkaar gaan samenwerken en kunst zo steeds toegankelijker maken.

"We zien dit ook al gebeuren. Gepensioneerde ouderen hebben bijvoorbeeld overdag vrije tijd. Daar springt schouwburg De Kring op in met zogenaamde dinsdagmiddagseries. In woonzorgcentrum St. Elisabeth zijn elke maand exposities. Die zijn niet alleen voor de bewoners te bezoeken, maar staan voor iedereen open. Dat weten veel mensen niet", geeft de wethouder enkele voorbeelden.

Initiatief

De nieuwe netwerkorganisatie werkt anders dan het vroegere Cultuurbureau Roosendaal. Die ging in 2009 failliet.

"Het Cultuurbureau werkte vooral in opdracht van de gemeente. De netwerkorganisatie neemt veel meer zelf initiatief. Zij gaan zelf kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen en wat er nodig is", benadrukt Verbraak.

Hij vindt het ook belangrijk dat de cultuurnota niet in het stadskantoor wordt gemaakt, maar met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente Roosendaal: "Op deze manier betrekken we hen bij de toekomst van cultuur in Roosendaal."