De huisartsenpost in Etten-Leur blijft behouden. De praktijk waar huisartsen in de weekenden en doordeweeks op avond- en nachturen acute hulp verlenen maakt geen deel uit van het onderzoek van Stichting Huisartsenposten West-Brabant om deze vorm van zorg te concentreren. 

De stichting bekijkt momenteel of de huisartsenzorg in Roosendaal tijdens de nachtelijke uren in Bergen op Zoom kan worden ondergebracht.

“We bekijken momenteel voor heel West-Brabant hoe we de huisartsenzorg efficiënter kunnen maken”, vertelt Peter Aben, directeur van Stichting Huisartsenposten West-Brabant. Een belangrijk onderdeel daarvan is een onderzoek naar de mogelijkheid om de consulten in de nacht van Roosendaal te verplaatsen naar Bergen op Zoom. Daarbij gaat het om de tijden tussen 23.00 en 08.00 uur.

Ongerustheid

In Etten-Leur ontstond na dit nieuws ongerustheid over de gevolgen van dit besluit voor de Etten-Leurse huisartsenpost. Gevreesd werd dat de acute huisartsenzorg in de nacht mogelijk ook van Etten-Leur naar bijvoorbeeld Breda zou worden verplaatst.

Dat is volgens Aben echter niet aan de orde. Wel benadrukt hij dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de huisartsenpraktijk. "Dat komt omdat we met name een toename zien van complexe zorg. Daarbij gaat het om oudere patiënten met meerdere aandoeningen", vertelt Aben.

Hulpbehoevende senioren blijven steeds langer thuis wonen. Zij komen minder vaak in een verzorgingstehuis terecht en maken meer gebruik van de thuiszorg. Als zij hulp nodig hebben, komen zij vaker bij de huisarts terecht.

Roosendaalse situatie

De acute huisartsenzorg wordt mogelijk van Roosendaal naar Bergen op Zoom verplaatst, omdat er tijdens de nachtelijke uren het minst vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts.

Volgens de stichting sluit deze ontwikkeling aan bij de overheveling van acute medische specialistische zorg van het Roosendaalse Bravis ziekenhuis naar de Bergse vestiging. Ook zou het voorstel de patiëntveiligheid ten goede komen.

In de huidige situatie verleent een huisarts tijdens een dienst op de post consulten en legt hij ook visites af. Door de zorg bij één post te concentreren zou er één dokter beschikbaar zijn voor de spreekuren op de praktijk en één voor de visites.

Huisartsenpost

De huisartsenpost in Etten-Leur is gevestigd aan de Bredaseweg 171. Niet alleen patiënten uit Etten-Leur zijn op deze vestiging aangewezen. Ook cliënten uit Achtmaal, Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Rijsbergen, Rucphen, Schijf, Sprundel, Sint Willebrord, Zegge, Zevenbergen en Zundert dienen voor acute zorg in Etten-Leur te zijn.

De huisartsenpost is alleen beschikbaar voor spoedgevallen. Voor hulpvragen die kunnen wachten, dienen patiënten tijdens werkdagen de eigen huisarts te raadplegen.