De gemeente Rucphen vangt dit jaar in totaal 127 statushouders op. Het gaat om vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen en in afwachting zijn van passende huisvesting. 

Rucphen is wettelijk verplicht om zestig statushouders op te nemen, maar kiest er vrijwillig voor om 67 mensen meer te helpen.

Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van Brabant had alle gemeenten in zijn provincie opgeroepen om extra vluchtelingen op te vangen.

Noodopvang

De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht kregen de opdracht om in totaal 832 plekken voor noodopvang voor vluchtelingen te creëren en om 558 statushouders op te nemen.

De colleges van burgemeester en wethouders hebben vervolgens met elkaar overlegd hoe de verdeling werd gemaakt.

Besloten werd dat Roosendaal en Bergen op Zoom ieder een tijdelijke noodopvang openen met elk 416 plaatsen voor ongeveer twee jaar. De kleinere gemeenten toonden zich bereid om meer statushouders woonruimte te bieden. Zij nemen ook een deel van de taakstelling over van de twee grote gemeenten.

Ombouwen

Volgens burgemeester Marjolein van der Meer Mohr staat de gemeente Rucphen voor een forse opgave. De bewoners hadden in een enquête aangegeven de voorkeur te geven aan tijdelijke noodopvang.

Dat bleek in de gemeente geen haalbare kaart door het ontbreken van een geschikte locatie. Het college is daarom akkoord gegaan om extra statushouders onder te brengen.

"We hebben weinig locaties voorhanden, maar we gaan er creatief mee om. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het ombouwen van bestaande gebouwen tot woningen", vertelt Van der Meer Mohr.

Reguliere huisvesting

De gemeente Steenbergen vangt de komende tijd 140 statushouders op. Burgemeester Ruud van den Belt meldt dat deze groep voornamelijk wordt ondergebracht in reguliere woningen.

Hij verwacht er zo’n 35 nodig te hebben, verspreid over de kernen.

"Dat gebeurt in vrijgekomen woningen van woningcorporaties of in nieuwbouwwoningen. We gaan niet speciaal voor statushouders woningen bouwen, als we nieuwbouw plegen, doen we dat voor iedereen. Nieuwe woningen komen dus voor allerlei doelgroepen beschikbaar en daar zullen ook statushouders tussen zitten. De statushouders worden gelijkmatig gehuisvest over de zes kernen in onze gemeenten", vertelt Van den Belt.

De gemeenteraad gaf het college in januari al het mandaat om zich extra in te spannen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te geven.

Alternatieve manieren

De afgelopen tijd heeft de gemeente Woensdrecht een behoorlijke achterstand van het huisvesten van statushouders ingelopen.

"In totaal hebben we 45 personen gehuisvest. Daarbij kijken we ook naar alternatieve manieren om mensen aan een huis te helpen. Zo zijn er statushouders ondergebracht in St. Margaretha in Huijbergen en in de schoolwoningen bij de Meulenrakkers in Ossendrecht", vertelt burgemeester Steven Adriaansen.

Volgens Adriaansen is het haalbaar om 67 extra statushouders aan een woning te helpen:

"Wij achten de bijdrage van Woensdrecht in de subregionale aanpak ook realistisch. Dit blijkt uit de verwezenlijking van verschillende huisvestingslocaties verspreid over de kernen en de inzet van vrijwilligers en initiatieven vanuit de bevolking."

Maximaal inspannen

Jacques Niederer, coördinerend burgemeester van de subregio Brabantse Wal is tevreden met de aanpak:

"Iedere gemeente heeft een taak om bij te dragen om deze mensen een dak boven hun hoofd te geven. Wie niet meehelpt, verplaatst de vraag naar een andere gemeente. Het uitgangspunt is dan ook, dat iedere gemeente zich maximaal inspant en alle mogelijke creativiteit inzet om de taakstelling te halen."