Jongerenwoonproject 4@ll viert verjaardag

Aan de Bergrand in de wijk Tolberg liggen 32 appartementen die zijn gereserveerd voor jongeren. Wooncorporatie Allee Wonen, jeugd- en gezinszorginstelling Juzt en de aanbieder van gespecialiseerde Geestelijke Gezondheid Zorg Westelijk Noord-Brabant startten er in 2006 het woonproject ‘4@ll’. 

Daar kunnen jongeren tussen 18 en 25 jaar oud gebruik van maken. Sommigen hebben wat extra ondersteuning nodig, anderen staan helemaal op eigen benen. Deze manier om jongeren te begeleiden naar zelfstandigheid blijkt uitermate succesvol.

Daarom en omdat het project tien jaar bestaat, was er afgelopen donderdag een feestje. Daarvoor waren behalve mensen van de drie genoemde organisaties en de bewoners, ook oud-bewoners en buren uitgenodigd. En zorgwethouder Hugo Polderman, die een gevelbord op het complex mocht onthullen.

"Waar is iedereen?" onderbreekt een buurtbewoonsters de wethouder, die even na vieren ‘s middags aan zijn toespraakje wil beginnen. "Die zijn allemaal nog aan het werk of op school", weet Lisette Plasmans van Juzt het antwoord. “Oh, dan is het goed”, zie je de aanwezigen bijna denken.

Hoezo lastige jongelui?

"Ik wist niet dat deze woonvoorziening hier zit", gaat wethouder Polderman door met zijn verhaal.

"En dat is eigenlijk een heel goed teken. Ik kan me voorstellen dat jongeren soms lawaai en overlast veroorzaken, maar kennelijk is dat hier niet zo, want dan had ik het vast wel gehoord." Dezelfde buurtbewoonster onderbreekt hem opnieuw: "Wij hebben helemaal geen last van deze jongelui!"

Plasmans onderschrijft de woorden van zowel de wethouder als van de buurvrouw. "Natuurlijk veroorzaken onze bewoners ook wel eens hinder, al is het maar omdat ze vaak verhuizen, maar de geweldige houding van de buurtbewoners is juist een van de succesfactoren bij dit project."

Zinvol

Jongeren die voor een appartement in aanmerking komen, mogen daar hooguit twee jaar wonen. Bij de meesten van hen gaat het zelfstandig wonen niet vanzelf. Ze krijgen iedere week gedurende een of twee uur begeleiding.

Een minderheid van de bewoners heeft geen zorgindicatie. Voormalige bewoner Jos (24 jaar oud, en niet zijn echte naam) hoorde bij de eerste groep, Dominique (23) bij de tweede.

Jos: "Deze woonvorm is voor mij heel zinvol geweest. Ik kreeg begeleiding bij mijn financiële planning en ik ben ook geholpen meer structuur in mijn agenda te brengen. Maar het belangrijkste: ik heb hier een vriendenkring opgebouwd!"

En nu? "Ik had hier nog wel een paar maanden mogen wonen, maar er deed zich een mooie gelegenheid voor om een andere woning te betrekken. Voor mij is dat een volgende stap naar volledige zelfstandigheid. En mijn vrienden, daar houd ik wel contact mee."

Elkaar helpen

Dominique behoort tot die vriendenkring.

"We hadden een vast clubje van een man of zes dat geregeld samen optrok. Heel gezellig. Toen ik hier kwam wonen heb ik daar heel bewust voor gekozen."

"Je moet wel een beetje sociaalvoelend zijn om dat te doen. Ik kreeg dan wel geen formele begeleiding, maar we hadden wel geregeld groepsbijeenkomsten. Behalve dat je zo vrienden maakt, kun je elkaar ook helpen en adviseren bij allerlei dingetjes waar je tegen aan loopt. Ik heb veel gehad aan de bijna twee jaar dat ik hier woonde."

Tip de redactie