TenneT bekijkt opnieuw plan voor 380 kV tracé

TenneT is bereid opnieuw te kijken naar de plannen voor het 380 kV tracé in Halderberge. 

De landelijke netbeheerder beloofde onlangs na afloop van een constructieve werksessie te gaan onderzoeken of de alternatieven van het actiecommité Halderberge 380 kV en de gemeente opgenomen kunnnen worden in de Millieuffectreportage (MER) van het traceringsplan.

Woonwijken

De wijzigingen betreffen het optimaliseren van het huidige zuidelijke tracé, aanleg van het tracé A17-EZ-A59-Noord en het verwijderen van de 150 kV- verbindingen die over woonwijken lopen. Het actiecomité Halderberge 380kV reageerde positief op TenneTs medewerking.

Tip de redactie